فایل word ارزش يافته هاي سمعي و نوار قلب در تشخيص كودكان مبتلا به نقص ديواره بين دهليزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ارزش يافته هاي سمعي و نوار قلب در تشخيص كودكان مبتلا به نقص ديواره بين دهليزي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزش يافته هاي سمعي و نوار قلب در تشخيص كودكان مبتلا به نقص ديواره بين دهليزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزش يافته هاي سمعي و نوار قلب در تشخيص كودكان مبتلا به نقص ديواره بين دهليزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارزش يافته هاي سمعي و نوار قلب در تشخيص كودكان مبتلا به نقص ديواره بين دهليزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :8

مقدمه: نقص دیواره بین دهلیزی (ASD) یكی از بیماریهای قلبی مادرزادی غیرسیانوتیك با ایجاد شنت چپ به راست می باشد كه در هر جایی از دیواره بین دهلیزی می تواند ایجاد شود. یافته های سمعی و نوار قلب شاخص های تشخیصی بیماری می باشند. پژوهش حاضر به منظور تعیین حساسیت و ویژگی یافته های فوق در تشخیص نقص دیواره بین دهلیزی در كودكان انجام شده است.روش كار: این مطالعه مورد- شاهد بر روی 100 كودك مبتلا به نقص دیواره بین دهلیزی مراجعه كننده به كلینیك قلب اطفال طی سالهای 1383-1379 انجام شد و با 205 كودك سالم كه بیماری قلبی نداشته و از نظر سن و جنس با گروه مورد مطالعه همگن بودند، از نظر معاینه بالینی، نوار قلب و اكوكاردیوگرافی مورد مقایسه قرار گرفتند، سپس اطلاعات حاصل جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزاری آماری SPSS و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: متوسط سن بیماران مورد مطالعه 7.71±4.60 و در گروه كنترل 6.92±4.60 سال بود. نسبت جنس دختر به پسر در گروه مورد 1.56 به 1 و در گروه كنترل 1.07 به 1 بود. در مبتلایان به ASD حساسیت و ویژگی دوگانگی ثابت و وسیع صدای دوم قلب به ترتیب 96% و 100%، سوفل سیستولیك جهشی كانون پولمونر به ترتیب 97% و 100%، الگوی rsR در نوار قلب به ترتیب 79% و 99.02%، هیپرتروفی بطن راست بدون طرح rsR به ترتیب 29% و 100% و حساسیت و ویژگی موج P بلند به ترتیب 39% و 100% بود. بر اساس سنجشهای آماری، صدای دوم دوگانه وسیع و ثابت و سوفل سیستولیك جهشی كانون پولمونر كمك كننده تر از بقیه یافته ها در تشخیص بیماران مبتلا به ASD بودند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد كه یافته های سمعی و الكتروكاردیوگرافیك ابزار مهمی در تشخیص ASD در كودكان همانند بالغین، می باشند. این موضوع به ویژه در مراكزی كه وسایل تشخیصی مدرن مانند اكوكاردیوگرافی از طریق سینه یا مری جهت تشخیص بیماری وجود ندارد، از اهمیت خاصی برخوردار است.
كلید واژه: نقص دیواره بین دهلیزی، گوش دادن، نوار الكتریكی قلب

لینک کمکی