فایل word بررسي 196 مورد سنگ شكني درون اندامي حالب (TUL) در درمان سنگهاي حالب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي 196 مورد سنگ شكني درون اندامي حالب (TUL) در درمان سنگهاي حالب دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي 196 مورد سنگ شكني درون اندامي حالب (TUL) در درمان سنگهاي حالب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي 196 مورد سنگ شكني درون اندامي حالب (TUL) در درمان سنگهاي حالب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي 196 مورد سنگ شكني درون اندامي حالب (TUL) در درمان سنگهاي حالب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: سنگهای ادراری از بیماری های شایع دستگاه ادراری می باشند. سنگهای حالبی كه خود به خود از مسیر عبور نمی كنند توسط سنگ شكن برون اندامی، درون اندامی،‌ از طریق پوست، لاپاراسكویی و جراحی باز قابل خرد كردن و برداشتن هستند. این مطالعه به منظور بررسی نتایج سنگ شكنی درون اندامی حالب در درمان سنگهای حالب انجام شده است.مواد و روشها: این مطالعه به صورت مقطعی و بر اساس داده های موجود در پرونده 196 بیمار با سنگ حالب كه در بیمارستان شهید بهشتی بابل از فروردین 1382 لغایت خرداد 1385 تحت عمل سنگ شكنی درون اندامی حالب (TUL) قرار گرفتند، انجام شد. اطلاعات شامل سن، جنس، سمت و محل سنگ، استفاده از سوند حالب، مدت بستری، نیاز مجدد به سنگ شكنی درون اندامی حالب جمع آوری گردید.یافته ها: از 196 فرد مورد مطالعه، 137 نفر (64.8%) مرد و 64 نفر (35.2%) زن و میانگین سنی آنها 41.5±13.6 سال بود. بیشترین سنگها در حالب تحتانی چپ و كمترین آن در حالب میانی راست قرار داشت. %80 بیماران در گروه بدون سوند حالب و 75.8% بیماران با سوند حالب از مسكن استفاده كرده بودند. تنها ارتباط بین مصرف مسكن و مدت بستری اختلاف معنی داری را نشان داد (p=0.009) و در بقیه موارد اختلاف معنی دار نبود. كمترین زمان بستری در بیمارستان بعد از سنگ شكنی درون اندامی حالب 1 روز و بیشترین زمان بستری 12 روز بود. در میان نمونه های مورد مطالعه %5.1 نیاز به سنگ شكنی مجدد درون اندامی حالب داشتند، كه در یكی از آنها عدم موفقیت دیده شد و دچار پیونفروز و تب گردید كه تحت نفروستومی و TUL مجدد قرار گرفت. عارضه جدی مانند پارگی حالب دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد كه در موارد سنگ شكنی درون اندامی حالب (TUL) بدون عارضه نیازی به گذاشتن سوند حالب بطور روتین نمی باشد. سنگ شكنی درون اندامی یك روش موفقیت آمیز در درمان سنگهای حالب، بخصوص سنگهای تحتانی حالب می باشد.
كلید واژه: سنگ شكنی دوران اندامی حالب (TUL)، سوندهای حالب، سنگ حالب

لینک کمکی