فایل word شيوع چاقي و افزايش وزن در زنان جوان 25-18 سال شهر تنكابن، 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word شيوع چاقي و افزايش وزن در زنان جوان 25-18 سال شهر تنكابن، 1384 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word شيوع چاقي و افزايش وزن در زنان جوان 25-18 سال شهر تنكابن، 1384  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word شيوع چاقي و افزايش وزن در زنان جوان 25-18 سال شهر تنكابن، 1384،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word شيوع چاقي و افزايش وزن در زنان جوان 25-18 سال شهر تنكابن، 1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: چاقی یكی از مشكلات بهداشتی جوامع امروز محسوب می شود و باعث افزایش خطر بیماریهای مزمن و مرگ های زودرس می گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع چاقی زنان جوان تنكابنی در سال 1384 می باشد.مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعی بر روی 774 زن جوان 25-18 سال در شهر تنكابن با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. وزن، قد، دور كمر این افراد با روش استاندارد اندازه گیری شد. اضافه وزن به صورت نمایه توده بدن (BMI) بین 25-29.9 (kg/m2) و چاقی به صورت BMI بزرگتر یا مساوی 30 (kg/m2) و چاقی شكمی به صورت نسبت دور كمر به دور باسن (WHR) برابر یا بزرگتر از 0.85 تعریف شد. دریافت غذا از طریق تكرر مصرف و یادآمد 24 ساعت خوراك در 3 روز غیر متوالی در هفته ارزیابی شد.یافته ها: شیوع افزایش وزن، چاقی عمومی و چاقی شكمی در نمونه های مورد نظر به ترتیب 21.2 و 1.7 و 29.4 درصد بوده است. میانگین و انحراف معیار انرژی مصرفی روزانه نمونه ها و میانگین انرژی برای كربوهیدرات، پروتئین ها و چربیها به ترتیب 2380±537، 60±13.5، 11.3±2.8 و 28.7±6.1 كیلوگرم بوده است. فعالیت فیزیكی در 45، 43 و 12 درصد از افراد به ترتیب سبك، متوسط و سنگین بود. 82.4% از شركت كنندگان، خانه دار و %20.7 از نمونه ها كم سواد بوده اند.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه، شیوع افزایش وزن و تا حد كمی چاقی را در بین زنان جوان تنكابنی نشان می دهد. فراوانی چاقی مركزی در این جمعیت افزایش داشت. آگاهی های لازم در مورد تغذیه مناسب در این گروه سنی از زنان پیشنهاد می شود.
كلید واژه: چاقی، زنان، شاخص توده بدن، نسبت دوره كمر به باسن، بررسی مصرف غذا

لینک کمکی