فایل word اثر عصاره آبي گياه گلپوره (.Teucrium Polium L) بر ميزان ترشح اسيد معده در شرايط پايه، واگوتومي و تحريك عصب واگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اثر عصاره آبي گياه گلپوره (.Teucrium Polium L) بر ميزان ترشح اسيد معده در شرايط پايه، واگوتومي و تحريك عصب واگ دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر عصاره آبي گياه گلپوره (.Teucrium Polium L) بر ميزان ترشح اسيد معده در شرايط پايه، واگوتومي و تحريك عصب واگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر عصاره آبي گياه گلپوره (.Teucrium Polium L) بر ميزان ترشح اسيد معده در شرايط پايه، واگوتومي و تحريك عصب واگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر عصاره آبي گياه گلپوره (.Teucrium Polium L) بر ميزان ترشح اسيد معده در شرايط پايه، واگوتومي و تحريك عصب واگ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: كلپوره یا مریم نخودی، از تیره نعناع، گیاهی علفی است كه در سالهای اخیر اثرات ضد دیابت، ضد اسپاسم و ضد میكروبی آن گزارش شده است، ولی در مورد اثرات آن بر ترشح اسید معده تحقیقی صورت نگرفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره آبی این گیاه بر میزان ترشح اسید معده در شرایط پایه، واگوتومی و تحریك عصب واگ می باشد.مواد و روشها: 24سر رت نژاد ویستار با وزن (200-250g)، به طور تصادفی به دو گروه دوازده تایی كنترل و آزمون تقسیم شد. پس از بیهوشی حیوانات با تیوپنتال سدیم (50mg/kg, ip)، تراكئوستومی، لاپاراتومی و گاسترودئودنوستومی انجام گردید. عصاره آبی كلپوره در غلظت های 20 mg/ml و 10، 5 (در حجم 1ml) تهیه و برای سنجش ترشح اسید معده از روش wash out استفاده گردید و غلظت اسید آن به روش تیتریمتری اندازه گیری گردید.یافته ها: مقایسه میانگین نمونه اول و دوم هر غلظت در گروه آزمون تنها، در شرایط واگوتومی معنی دار شد. مقایسه هر یك از سه شرایط مذكور نشان داد كه در گروه آزمون، بین حالت پایه با واگوتومی و واگوتومی با تحریك عصب واگ، تفاوت معنی داری در ترشح اسید معده وجود داشت (p<0.05). مقایسه بین گروه كنترل و آزمون نشان داد كه عصاره آبی كلپوره اثری بر ترشح اسید معده ندارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد كه غلظتهای مختلف عصاره آبی كلپوره در هر سه شرایط، تفاوت معنی داری در میزان ترشح اسید معده ایجاد نمی كند.
كلید واژه: كلپوره، اسید معده، واگوتومی، عصب واگ

لینک کمکی