فایل word بررسي نظر دانشجويان پزشكي مقطع كارآموزي پيرامون نحوه ارزشيابي در بخشهاي باليني در سال 1382

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word بررسي نظر دانشجويان پزشكي مقطع كارآموزي پيرامون نحوه ارزشيابي در بخشهاي باليني در سال 1382 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي نظر دانشجويان پزشكي مقطع كارآموزي پيرامون نحوه ارزشيابي در بخشهاي باليني در سال 1382 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي نظر دانشجويان پزشكي مقطع كارآموزي پيرامون نحوه ارزشيابي در بخشهاي باليني در سال 1382،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي نظر دانشجويان پزشكي مقطع كارآموزي پيرامون نحوه ارزشيابي در بخشهاي باليني در سال 1382 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :8

مقدمه: آموزش بالینی بخش عمده ای از دوره آموزشی رشته پزشكی است كه غالبا از شكل نظام مند و ساختاری برخوردار نیست. كسب اطلاعات با ارزشی در این زمینه و در جهت برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های بعدی را ممكن می سازد. این پژوهش با هدف بررسی انواع روش های ارزیابی بكاررفته در بخش های بالینی دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان از دانشجویان دوره كارآموزی انجام شده است.روش كار: در این مطالعه مقطعی، 102 دانشجوی دوره كارآموزی دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان در سال 1382 مورد نظر خواهی قرار گرفته اند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 10 سوال در مورد اطلاعات مقدماتی، نحوه ارزشیابی تدریجی، نوع آزمون های مورد استفاده، تاثیر نظر افراد در ارزشیابی و مهارت های بالینی مورد ارزشیابی می باشد كه در پایان كارآموزی هر بخش و ابتدای بخش بعدی جمع آوری شده است. نتایج با استفاده از نرم افزار Epi-info 2000 در قالب آمار توصیفی ارایه شده است.نتایج: حضور به موقع در كارآموزی و پاسخگویی به سوالات شفاهی به نظر اكثر دانشجویان در اغلب موارد مورد ارزشیابی تدریجی قرار گرفته است (به ترتیب %39.2, %49). به نظر اكثر دانشجویان (81%) آزمون عملی كمتر از 25% نمره ارزشیابی را به خود اختصاص می دهد و همچنین نظر افراد دیگر غیر از استاد در نمره ارزشیابی كاملا بی تاثیر است (70%). به علاوه به نظر اكثریت توانایی استدلال بالینی از جمله مهارت های بالینی موثر در ارزشیابی آنان است در حالی كه ارزشیابی آنان در حد بسیار كم نشان دهنده توانایی با بیمار و همراهان، انجام اقدامات اورژانسی و انجام معاینات فیزیكی است.نتیجه گیری: ارزشیابی دقیق تر مهارت های بالینی مورد نیاز دانشجویان پزشكی با استفاده از آزمون های مناسب از عوامل اساسی در افزایش كیفیت و اثر بخشی این دوره آموزشی خواهد بود.
كلید واژه: مطالعات ارزشیابی، دانشجویان پزشكی، دانشگاهها، بندرعباس

لینک کمکی