فایل word مقايسه بي دردسازي بعد از توراکوتومي پوسترولترال با چهار روش فنتانيل اپيدورال، بوپيواکائين اپيدورال، بوپيواکائين بين دنده اي و پتيدين وريدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word مقايسه بي دردسازي بعد از توراکوتومي پوسترولترال با چهار روش فنتانيل اپيدورال، بوپيواکائين اپيدورال، بوپيواکائين بين دنده اي و پتيدين وريدي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه بي دردسازي بعد از توراکوتومي پوسترولترال با چهار روش فنتانيل اپيدورال، بوپيواکائين اپيدورال، بوپيواکائين بين دنده اي و پتيدين وريدي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه بي دردسازي بعد از توراکوتومي پوسترولترال با چهار روش فنتانيل اپيدورال، بوپيواکائين اپيدورال، بوپيواکائين بين دنده اي و پتيدين وريدي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه بي دردسازي بعد از توراکوتومي پوسترولترال با چهار روش فنتانيل اپيدورال، بوپيواکائين اپيدورال، بوپيواکائين بين دنده اي و پتيدين وريدي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حكيم

تعداد صفحات :8

مقدمه: درد پس از عمل، یکی از عوارض مهم جراحی است که باعث ناتوانی و شکایت بیماران می شود. درد بعد از توراکوتومی، به علت وسعت عمل شدیدتر است، باعث اختلال وضعیت تنفسی می شود و بیماران شکایت بیشتری از آن دارند. بنابراین کنترل درد در این بیماران مهم است. در مطالعات گذشته روش های متعددی برای کنترل درد این بیماران به کار رفته است. در این مطالعه چهار روش رایج تر بی دردسازی بعد از تراکوتومی انتخاب و با همدیگر مقایسه شده است.روش کار: در این مطالعه 100 بیمار توراکوتومی شده با برش پوسترولترال انتخاب و به چهار گروه 25 تایی به شکل تصادفی تقسیم شدند. چهار روش بی دردسازی (الف) کاتتراپیدورال + فنتانیل، (ب) کاتتراپیدورال + بوپیواکائین، (ج) کاتتر بین دنده ای + بوپیواکائین و (د) پتیدین وریدی جهت بی دردسازی به کار رفت و میزان بی دردی بر اساس جدول رتبه بندی پنجگانه درد، پتیدین مصرفی و تغییرات معیارهای تنفسی در این بیماران اندازه گیری شد. نتایج حاصل از نرم افزار SPSS و به کارگیری آزمون های تی، مجذور کای، آنالیز واریانس یک طرفه و Tukey post hoc test با همدیگر مقایسه شدند.یافته ها: یافته های این مطالعه شامل موارد زیر است: میزان بی دردی در گروه های چهارگانه الف، ب، ج و د با همدیگر تفاوت معنادار داشت (p»0.00). میزان درد در گروه ج به اندازه 0.77 کمتر از گروه الف (p=0.001) و در گروه د به اندازه 0.54 کمتر از گروه الف بود (p»0.04) و مقایسه تفاوت درد در گروه های دیگر، دو به دو تفاوت معنادار آماری نداشت میزان پتیدین تکمیلی در گروه نسبت به گروه های الف، ب و ج به ترتیب 61.9mg، 46.6mg و 46.6mg کمتر بوده است (p»0.00).همچنین در گروه ب افت معیارهای تنفسی FEV1 و FVC نسبت به دیگر گروه ها کمتر بود ولی تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. میزان FEV1/FVC در گروه ها با همدیگر متفاوت است (p=0.001) که از نظر آماری معنادار است.نتیجه گیری: در این مطالعه روش بی دردسازی که از همه جوانب بر دیگر روش ها برتری داشته باشد یافت نشد. ولی به نظر می رسد روش ج و د بی دردسازی بهتری دارند و روش ب باعث وضعیت بهتر معیارهای تنفسی بعد از عمل می شود.
كلید واژه: پتیدین، درد، توراکوتومی، بوپیواکائین، فنتانیل، کاتتراپیدورال، کاتتر داخل جنبی

لینک کمکی