فایل word بررسي تاثير الگوي زنجيره تامين بر بهبود كيفيت ارايه خدمات به مشتريان و تدوين مولفه هاي اصلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي تاثير الگوي زنجيره تامين بر بهبود كيفيت ارايه خدمات به مشتريان و تدوين مولفه هاي اصلي دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي تاثير الگوي زنجيره تامين بر بهبود كيفيت ارايه خدمات به مشتريان و تدوين مولفه هاي اصلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تاثير الگوي زنجيره تامين بر بهبود كيفيت ارايه خدمات به مشتريان و تدوين مولفه هاي اصلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي تاثير الگوي زنجيره تامين بر بهبود كيفيت ارايه خدمات به مشتريان و تدوين مولفه هاي اصلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :44

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت فعلی زنجیره تامین كالا در سازمان به منظور نمایان ساختن نقاط ضعف و قوت آن از یك طرف و مقایسه آن با شرایط به كارگیری الگوی زنجیره تامین مبتنی بر رویكرد SCM و تاثیرات آن بر بهبود كیفیت ارایه خدمات و همچنین كاهش هزینه های موجودی و تعمیم نتایج به دیگر سازمان های تداركاتی از طرف دیگر است. بدین منظور ابتدا در مقاله حاضر یک سازمان تدارکاتی به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پیشینه و مبانی نظری زنجیره تامین و مدیریت آن با هدف شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر «بهبود كیفیت ارایه خدمات» و «كاهش هزینه های موجودی» بررسی شده و سپس این مولفه ها در قالب چارچوب نظری پژوهش و نظرات خبرگان استخراج گردیده است. داده های پژوهش با طراحی و تنظیم پرسشنامه بر مبنای طیف لیكرت و در دو بخش داده های جمعیت شناختی و داده های اختصاصی در قالب 50 مولفه در جامعه آماری نمونه، جمع آوری، دسته بندی و بر اساس فرضیه های پژوهش، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای اولویت بندی تاثیرگذاری مولفه ها از روش TOPSIS بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بر تایید فرضیه ها دلالت دارد و اولویت تاثیرگذاری متغیرها نیز به ترتیب شناسایی شده است.
كلید واژه: زنجیره تامین، كیفیت خدمات به مشتری، هزینه های موجودی، بهبود زنجیره تامین

لینک کمکی