فایل word اثر پاکلوبوترازول بر تجمع آنتي آكسيدانها در نهالهاي گوجه فرنگي تحت تنش سرما (.Lycopersicum esculentom L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word اثر پاکلوبوترازول بر تجمع آنتي آكسيدانها در نهالهاي گوجه فرنگي تحت تنش سرما (.Lycopersicum esculentom L) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر پاکلوبوترازول بر تجمع آنتي آكسيدانها در نهالهاي گوجه فرنگي تحت تنش سرما (.Lycopersicum esculentom L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر پاکلوبوترازول بر تجمع آنتي آكسيدانها در نهالهاي گوجه فرنگي تحت تنش سرما (.Lycopersicum esculentom L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر پاکلوبوترازول بر تجمع آنتي آكسيدانها در نهالهاي گوجه فرنگي تحت تنش سرما (.Lycopersicum esculentom L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي ايران

تعداد صفحات :16

سرما موجب تغییر در فرآیند های بیوشیمیایی و فیزیولوژیكی گیاه می گردد. علاوه بر این كاهش دما موجب تغییر در ساختار غشا و محتوای پروتئین می شود. همچنین این تنش با جلوگیری از واكنشهای نوری و تاریكی میزان فتوسنتز را كاهش می دهد. در گیاهان حساس به سرما كه قادر به كنترل فتوسنتز نیستند، انرژی اضافی موجب تشكیل اكسیژن فعال می گردد. ترکیبات تریازول یکی از باز دارنده های رشد بوده و اثرات متعددی بر رشد و نمو گیاهان دارد. تحقیقات نشان می دهد که این ترکیبات اثرات زیانبار ناشی از تنشهای محیطی، از قبیل تنش سرما را کاهش می دهند. یکی از مهمترین ترکیبات تریازول، پاکلوبوترازول (PBZ) می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تنظیم کننده رشد و نمو، PBZ بر افزایش مقاومت به تنش اکسیداتیو و افزایش مقاومت نهالهای گوجه فرنگی در برابر تنش سرما است. PBZ در دو غلظت متفاوت (30 و 60 میلی گرم در لیتر) بر گیاهان پنج هفته ای اسپری، و سه روز پس از تیمار با PBZ، نهال ها در معرض تنش سرما قرار گرفت. سرما در انکوباتور یک درجه سانتی گراد بمدت 6 ساعت اعمال، و سرمادهی روزانه بمدت 5 روز ادامه یافت. پس از تیمار نهالها، پارامترهای بیوشیمیایی مانند مقدار آسكوربات و دهیدروآسكوربات، فعالیت آنزیمهای پراکسیداز، پلی فنل اكسیداز و آسكوربات پراكسیداز برگ اندازه گیری، و نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS 9 آنالیز شد. نتایج نشان داد که تنش سرما موجب افزایش مقدار آسكوربات برگ می شود، اما مقدار دهیدرو آسکوربات را کاهش می دهد. همچنین مشخص شد که PBZ مقدار دهیدرو آسکوربات را در برگ گیاهانی که در شرایط تنش قرار دارند افزایش می دهد. در شرایط غیر تنش، PBZ مقدار آسکوربات برگ را کاهش می دهد. تنش سرما، فعالیت آنزیمهای پلی فنل اکسیداز و آسکوربات پر اکسیداز را کاهش می دهد و تیمار PBZ در شرایط تنش سرما سبب افزایش فعالیت آنزیم اسکوربات پراکسیداز گردید. نتایج حاصل بهبود علایم ناشی از تنش و آسیبها در نهالهای تیمار شده توسط PBZ را نشان می دهد، بنابراین پیشنهاد می شود که تیمار با PBZ تشکیل ترکیبات آنتی اکسیدان را تحریک نموده و باعث افزایش مقاومت به تنش اکسیداتیو در گیاه گوجه فرنگی می شود.
كلید واژه: گوجه فرنگی، پاکلوبوترازول، تنش سرما، آسکوربات، آسکوربات پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز

لینک کمکی