فایل word نقش سبکهاي مقابله در تنيدگي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word نقش سبکهاي مقابله در تنيدگي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word نقش سبکهاي مقابله در تنيدگي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word نقش سبکهاي مقابله در تنيدگي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word نقش سبکهاي مقابله در تنيدگي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)

تعداد صفحات :12

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش كنترل ‌كننده سبک های مقابله بر تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان اجرا شد. نمونه ‌ای متشکل از 419 دانشجو (166 پسر و 253 دختر) پرسشنامه‌ های تنیدگی دوران دانشجویی (گادزلا، 1991) و مقابله با موقعیت های تنیدگی ‌زا (اندلر و پارکر، 1990) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ‌ها از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی، بین سبک مقـابله مساله محور و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت، بین سبک های مقابله هیجان محور و اجتنابی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی، بین تنیدگی تحصیلی با سبک مقابله مساله محور رابطه منفی، و بین تنیدگی تحصیلی و سبک های مقابله ‌ای هیجان محور و اجتنابی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای تنیدگی تحصیلی، سبک های مقابله مساله محور، هیجان محور و اجتنابی به ترتیب %2, %3, %9 و 1% از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کردند. به عبارت دیگر، رابطه بین تنیدگی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی فقط تحت تاثیر سبک های مقابله مساله محور و هیجان محور قرار ‌گرفت. نتایج پژوهش حاضر بر ضرورت بازشناسی نقش كنترل‌ كننده سبک های مقابله با تنیدگی (مساله محور و هیجان محور) را در رابطه تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی تاکید کرد و راهبردهای موثر برای ارتقای سبک های مقابله ‌ای کارآمد در دانشجویان مورد بحث قرار گرفت.
كلید واژه: تنیدگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، سبک های مقابله

لینک کمکی