فایل word اعتباريابي، رواسازي و تعيين ساختار عاملي مقياس راهبردهاي مقابله ‌اي نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اعتباريابي، رواسازي و تعيين ساختار عاملي مقياس راهبردهاي مقابله ‌اي نوجوانان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اعتباريابي، رواسازي و تعيين ساختار عاملي مقياس راهبردهاي مقابله ‌اي نوجوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اعتباريابي، رواسازي و تعيين ساختار عاملي مقياس راهبردهاي مقابله ‌اي نوجوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اعتباريابي، رواسازي و تعيين ساختار عاملي مقياس راهبردهاي مقابله ‌اي نوجوانان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای (فرایدنبرگ و لویس، 1993 الف) در نوجوانان ایرانی در نمونه ‌ای به حجم 799 نفر از دانش‌ آموزان دبیرستانی (345 پسر و 454 دختر) كه با روش نمونه ‌گیری چند مرحله ‌ای انتخاب شدند، اجرا شد. ابزار پژوهش را دو پرسشنامه مقیاس راهبردهای مقابله ‌ای نوجوانان (ACS) و فرم فارسی پرسشنامه سبک های دفاعی (اندروز، سینگ و بوند، 1993؛ بشارت، 1383) تشكیل داد. تحلیل سوال های مقیاس بر پایه محـاسبه درجه‌ دشواری‌، قدرت تشخیص (ضریب‌ دو رشتـه ‌ای‌ نقطه ‌ای‌) و ضریب آلفای كرونباخ نشان داد 12 سوال كه با كل مقیاس همبستگی ضعیف و منفی داشتند، با مفهوم انزوای مایوسانه تشكیل یك زیر ‌‌مقیاس مستقل با ضریب آلفای 0.63 را می ‌دهد. این ضریب، برای كل مقیاس برابر با 0.88 و ضریب بازآزمایی با فاصله (دو هفته) برابر با 0.71 بود. نتایج تحلیل‌ مولفه‌ های‌ اصلی‌ (PC) با استفاده‌ از چرخش‌ پروماکس نشان داد كه پرسشنامه (با حذف 5 سوال بدون بار عاملی) از 9 عامل كمك‌ طلبی، پیوندجویی، نگرانی ‌پذیری، تلاش و پیشاپیش‌ ‌نگری، مثبت‌ نگری، انكار، پرخاشگری فعل‌ پذیر، مذهب‌ گرایی و فعالیت‌ بدنی تشكیل شده است. شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی بر پایه نرم‌افزار LISREL، وجود عوامل نه‌ گانه را تایید كرد. نتایج مقایسه مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم و مدل تک‌ عاملی برای بررسی ساختار عاملی مشخص کرد که مدل نخست با دو عامل مرتبه یكم یعنی سبک های سازش یافته (با پنج عامل) و سازش ‌نایافته (با چهار عامل) برازش بیشتری نسبت به مدل تك عاملی دارد. همبستگی مثبت و معنادار بین عوامل نه‌ گانه با پرسشنامه سبك های دفاعی، روایی همگرای مقیاس راهبردهای مقابله ‌ای را تایید كرد.
كلید واژه: راهبردهای مقابله ‌ای، سبک مقابله ‌ای، اعتبار، روایی، نوجوان، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی مرتبه دوم

لینک کمکی