فایل word رابطه نگرش ديني و همسازي اجتماعي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word رابطه نگرش ديني و همسازي اجتماعي دانشجويان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word رابطه نگرش ديني و همسازي اجتماعي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word رابطه نگرش ديني و همسازي اجتماعي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word رابطه نگرش ديني و همسازي اجتماعي دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)

تعداد صفحات :13

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه نگرش دینی و همسازی اجتماعی با توجه به جنس و وضعیت تاهل دانشجویان شکل گرفت. بدین منظور گروه نمونه ای به حجم 424 (192 دختر و 232 پسر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس نگرش دینی و مقیاس همسازی اجتماعی بل بود. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون t نشان داد بین نگرش دینی و سازش یافتگی اجتماعی تنها در دختران رابطه منفی معنادار (P<0.0) وجود داشت و نگرش دینی دانشجویان دختر قویتر از پسران بود. در حالی که در همسازی اجتماعی تفاوتی از لحـاظ جنس به دست نیـامد. نتایج رگرسیون حـاکی از عدم پیش بینی سازش یافتگی اجتماعی بر اساس نگرش دینی و جنس بود. آزمون میانه نیز تفاوتی بین نمره های دانشجویان متاهل و مجرد در میزان نگرش دینی و همسازی اجتماعی نشان نداد.
كلید واژه: نگرش دینی، همسازی اجتماعی، جنس، وضعیت تاهل

لینک کمکی