فایل word ارزيابي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد و شيب منديبل در مقايسه با لترال سفالومتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ارزيابي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد و شيب منديبل در مقايسه با لترال سفالومتري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزيابي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد و شيب منديبل در مقايسه با لترال سفالومتري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزيابي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد و شيب منديبل در مقايسه با لترال سفالومتري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارزيابي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد و شيب منديبل در مقايسه با لترال سفالومتري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: جهت دستیابی به اندازه های سفالومتریك از روی رادیوگرافها، تكنیك سفالومتری جانبی شایعترین روش می باشد. از آنجایی كه در سفالوگرامهای جانبی ساختمان های آناتومیك سمت چپ و راست روی هم می افتند، اندازه گیری دقیق از زوایای یك سمت (شبیه زاویه گونیال) مشكل می باشد. هدف از این مطالعه تعیین این موضوع است كه اندازه های سفالومتریك به دست آمده از یك رادیوگرافی پانورامیك تا چه حد قابل اطمینان می باشد.مواد و روش ها: در مرحله اول مطالعه حاضر كه مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد، پنج اندازه ی مختلف (زاویه گونیال، FMA، ارتفاع كندیل، ارتفاع راموس و طول تنه مندیبل) برروی 2 عدد جمجمه خشك انسان اندازه گیری گردید. همین اندازه ها برروی رادیوگرافی های پانورامیك و سفالومتری جانبی گرفته شده از این جمجمه ها اندازه گیری و با هم مقایسه گردید. در مرحله دوم مطالعه، اندازه های پنج گانه فوق برروی رادیوگرافی های پانورامیك و سفالومتری جانبی 101 بیمار (52 زن، 49 مرد با میانگین سنی 16 سال) اندازه گیری و مقایسه گردید. سپس این اندازه ها در الگوهای رشدی مختلف در بیماران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. جهت آنالیز داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: در مقایسه اندازه های واقعی به دست آمده از جمجمه های خشك و اندازه های رادیوگرافی پانورامیك دیده شد كه تمام اندازه های پنج گانه مورد بررسی (به جز طول تنه مندیبل) در رادیوگرافی پانورامیك به اندازه واقعی آنها در جمجمه های خشك نزدیك بودند. تست های همبستگی بیشترین همبستگی بین دو رادیوگرافی پانورامیك و سفالومتری را در زاویه گونیال نشان داد(r= 0.89 وP<0.001) در حالیكه كمترین همبستگی بین دو رادیوگرافی متعلق به طول تنه مندیبل بود (r= 0.51). در الگوهای رشدی مختلف هم دیده شد كه زاویه گونیال و ارتفاع راموس بیشترین همبستگی را بین دو رادیوگرافی پانورامیك و سفالومتری جانبی نشان می دهند.نتیجه گیری: از آنجایی كه اغلب دندانپزشكان جهت معاینات معمول خود از رادیوگرافی پانورامیك استفاده می كنند امكان تعیین مسیر رشدی بیمار از روی این رادیوگرافی وجود داشته و روشی مفید می باشد.
كلید واژه: رادیوگرافی پانورامیك، زاویه گونیال، شیب مندیبل

لینک کمکی