فایل word مقايسه نتايج اكلوزالي حاصله از درمان ارتدنسي بيماران كلاس يك درمان شده با سيستم Begg و Edgewise

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقايسه نتايج اكلوزالي حاصله از درمان ارتدنسي بيماران كلاس يك درمان شده با سيستم Begg و Edgewise دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه نتايج اكلوزالي حاصله از درمان ارتدنسي بيماران كلاس يك درمان شده با سيستم Begg و Edgewise  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه نتايج اكلوزالي حاصله از درمان ارتدنسي بيماران كلاس يك درمان شده با سيستم Begg و Edgewise،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه نتايج اكلوزالي حاصله از درمان ارتدنسي بيماران كلاس يك درمان شده با سيستم Begg و Edgewise :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: جهت درمان ارتودنسی دو سیستم متفاوت و رایج Begg و Edgewise در دسترس می باشد. با توجه به اینكه جهت مقایسه نتایج درمانی، شاخصهای اكلوزالی یكی از بهترین روش های مرسوم است، به همین منظور در این تحقیق برای مقایسه نتایج درمانی از نظر اكلوزالی بین این دو سیستم از شاخص Peer assessment rating (PAR) استفاده شد. هدف از انجام این طرح مقایسه شاخص اكلوزالی PAR در بیماران كلاس I ارتودنسی درمان شده به روش Begg و Edgewise بود كه این مقایسه برای اولین بار، در این تحقیق به انجام رسید.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 120 مدل مطالعه قبل از درمان از 60 بیمار كلاس I ارتودنسی از لحاظ شاخص PAR مورد مقایسه قرار گرفتند. 30 بیمار كلاس I كه با سیستم Begg و 30 بیمار كلاس I كه با سیستم Edgewise درمان شده بودند به صورت كاملا تصادفی از بین بیماران كلاس I درمان شده در دو كلینیك خصوصی انتخاب شدند. شاخص اكلوزالی PAR مواردی چون اكلوژن باكالی از جهت اقدامی- خلفی، عمودی و عرضی، اورجت، اوربایت و میدلاین را در نظر می گیرد و برای هر عامل درجه ای محسوب می كند. میزان شاخص اكلوزالی PAR قبل از درمان در هر دو گروه مقایسه شد. تحلیل داده ها با مدل خطی عمومی و آنالیز واریانس چند متغیره انجام شد.یافته ها: از لحاظ توزیع جنسی و سنی در بین بیماران دو گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. در بین زیر شاخه های شاخص PAR فقط میزان بهبود اكلوژن باكالی در گروه Begg به میزان معنی داری بهتر از گروه Edgewise بود از لحاظ شاخص كلی PAR در دو گروه نتایج مشابهی به دست آمد ولی مدت زمان درمان در روش Begg به میزان معنی داری كوتاهتر از رو شEdgewise بود.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد كه نتایج اكلوزالی درمان از نظر شاخص PAR در بین دو گروه با هم مشابه بودند. این در حالی است كه درمان با روش Begg در مدت زمان كمتری به پایان رسیده بود.
كلید واژه: Begg، Edgewise، شاخص Peer assessment rating) PAR)

لینک کمکی