فایل word بررسي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي هيپوكلريت سديم و كلرهگزيدين بعنوان شستشو دهنده كانال ريشه بر استرپتوكوك فوكاليس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي هيپوكلريت سديم و كلرهگزيدين بعنوان شستشو دهنده كانال ريشه بر استرپتوكوك فوكاليس دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي هيپوكلريت سديم و كلرهگزيدين بعنوان شستشو دهنده كانال ريشه بر استرپتوكوك فوكاليس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي هيپوكلريت سديم و كلرهگزيدين بعنوان شستشو دهنده كانال ريشه بر استرپتوكوك فوكاليس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي هيپوكلريت سديم و كلرهگزيدين بعنوان شستشو دهنده كانال ريشه بر استرپتوكوك فوكاليس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :8

مقدمه: اكثر درمانهای ریشه با موفقیت بالایی همراهند و تنها درصد كمی از آنها ممكن است با شكست روبرو شوند كه این شكست اغلب به دلیل حذف ناكامل مواد نكروتیك و عفونی از سیستم كانال ریشه می باشد كه مرتبط است با آناتومی پیچیده كانال و نواحی خاص كه طی آماده سازی مكانیكی، در دسترس نیستند. در نتیجه استفاده از مواد شستشو دهنده و داروهای داخل كانال كه بصورت شیمیایی به حذف مواد نكروتیك و باكتریها كمك می كنند توصیه شده است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر شستشو دهنده های NaClO (%1، %2.5، %5.25)، كلرهگزیدین و نرمال سالین در از بین بردن استرپتوكوك فوكالیس بعنوان یك گونه باكتریایی مقاوم به درمان ریشه است.مواد و روش ها: جهت این مطالعه تجربی آزمایشگاهی تعداد 50 دندان تك كانال كشیده شده انسانی انتخاب كردیم. در تمامی دندانها، حفره دسترسی تهیه و آنها را بطور تصادفی به پنج گروه مساوی تقسیم كردیم. قبل از شروع كار دندانها در اتوكلاو استریل شدند. سپس گونه میكروبی استرپتوكوك فوكالیس داخل كانالها تزریق شد و 36 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد داخل انكوباتور قرار دادیم. پس از اینكه باكتریها در داخل كانال رشد كردند، ابتدا از هر یك از كانالها كشت تهیه و سپس پاك سازی كانال روی تمام دندانها انجام شد. زمان و روش آماده سازی كانال در دندانها ثابت بود، ولی شستشوی كانال بین مراحل آماده سازی در گروه 1 با نرمال سالین، گروه 2 با كلرهگزیدین، گروه 3 با NaClO %2.5، گروه 4 با NaClO %1 و گروه 5 با NaClO %5.25 انجام شد. پس از اتمام پاكسازی كانال، دوباره از كانالها كشت گرفتیم و در انتها تعداد كلونیهای رشد كرده در محیط كشت را قبل و بعد از انجام كار با هم مقایسه كردیم. داده ها توسط آنالیز واریانس یك طرفه تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد كه اختلاف معنی داری بین محلولهای شستشو دهنده هیپوكلریت سدیم 2.5 و %5.25 با دیگر محلولها در كاهش میزان باكتریهای كانال، بدنبال آماده سازی كانال، وجود داشت و NaClO (%5.25 و %2.5) نسبت به محلولهای دیگر موثرتر بودند و هیپوكلریت سدیم %1، نرمال سالین و كلرهگزیدین اختلافی با یكدیگر نداشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، نرمال سالین را در مواردی كه محدودیتهایی در بكارگیری NaClO داریم می توان بعنوان یك انتخاب سالم در نظر گرفت ولی بهتر است در مواجهه با دندانهای نكروزه جهت حذف بهتر میكروارگانیسم، NaClO جایگزین نرمال سالین گردد كه در این صورت رقت %2.5 توصیه می شود.
كلید واژه: هیپوكلریت سدیم، كلرهگزیدین، استرپتوكوك فوكالیس

لینک کمکی