فایل word مقايسه اثر كلرهگزيدين و هيپوكلريت سديم بعنوان شستشو دهنده داخل كانال بر كاهش درد و تورم پس از درمان ريشه در دندانهاي با پالپ نكروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقايسه اثر كلرهگزيدين و هيپوكلريت سديم بعنوان شستشو دهنده داخل كانال بر كاهش درد و تورم پس از درمان ريشه در دندانهاي با پالپ نكروز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه اثر كلرهگزيدين و هيپوكلريت سديم بعنوان شستشو دهنده داخل كانال بر كاهش درد و تورم پس از درمان ريشه در دندانهاي با پالپ نكروز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه اثر كلرهگزيدين و هيپوكلريت سديم بعنوان شستشو دهنده داخل كانال بر كاهش درد و تورم پس از درمان ريشه در دندانهاي با پالپ نكروز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه اثر كلرهگزيدين و هيپوكلريت سديم بعنوان شستشو دهنده داخل كانال بر كاهش درد و تورم پس از درمان ريشه در دندانهاي با پالپ نكروز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: بروز درد و تورم یا هر دو پس از درمانهای اندودنتیك تحت عنوان Flare-up نامیده می شود كه یكی از مشكلات پس از انجام درمان ریشه می باشد. این مساله خصوصا در دندانهای نكروز به دلیل انتشار عوامل باكتریال به ناحیه پری آپیكال اهمیت دارد. شستشوی كافی و مناسب كانال منجر به حذف میكروارگانسیم ها، دبریها و عوامل عفونی از محیط كانال شده و بروز درد و تورم را كاهش می دهد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه میزان Flare-up پس از درمان ریشه دندانهای نكروز پس از استفاده از كلرهگزیدین و هیپوكلریت سدیم به عنوان شستشو دهنده بود.مواد و روش ها: در طی این مطالعه كارآزمایی بالینی 50 بیمار دارای دندان تك كانال و نكروز بدون علامت در دو گروه 25 تایی انتخاب شدند، جهت آماده سازی كانالها، از فایلهای چرخشی Easy-Race و جهت شستشو در یك گروه از كلرهگزیدین %0.2 و در گروه دیگر از هیپوكلریت سدیم %2.5 استفاده شد و سپس كانالها با روش لترالی پر شدند. در پایان پرسشنامه ای به بیماران داده شد كه بیمار میزان درد و تورم خود را در آن ثبت كند. بیماران برای 48 ساعت پیگیری شدند. در اندازه گیری شدت درد از روش Visual analogue scale و در اندازه گیری شدت تورم از یك شاخص 4 درجه ای استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات بدست آمده با استفاده از تست من ویتنی، ویلكاكسون و كروسكال والیس مورد آنالیز آماری قرار گرفت.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد كه اختلاف معناداری بین محلولهای شستشو دهنده فوق در كاهش میزان درد و تورم پس از درمان اندودنتیك وجود نداشت. همچنین در این مطالعه رابطه ای میان بروز درد و تورم با سن و جنس مشاهده نشد ولی میزان Flare-up در فك بالا نسبت به فك پایین به طور قابل توجهی بیشتر بود (P=0.04).نتیجه گیری: با توجه به اثرات توكسیك كمتر كلرهگزیدین، به جای هیپوكلریت سدیم می توان از كلرهگزیدین به عنوان شستشو دهنده كانال استفاده نمود.
كلید واژه: Flare-up، كلرهگزیدین، هیپوكلریت سدیم

لینک کمکی