فایل word ارزيابي باليني فيلم هاي چسبنده مخاطي برروي لثه افراد سالم داوطلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ارزيابي باليني فيلم هاي چسبنده مخاطي برروي لثه افراد سالم داوطلب دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزيابي باليني فيلم هاي چسبنده مخاطي برروي لثه افراد سالم داوطلب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزيابي باليني فيلم هاي چسبنده مخاطي برروي لثه افراد سالم داوطلب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارزيابي باليني فيلم هاي چسبنده مخاطي برروي لثه افراد سالم داوطلب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: چسبندگی حیاتی به چسبیدن یك پلیمر، مصنوعی یا طبیعی، به یك زمینه بیولوژیك اشاره می كند. هنگامی كه این سوبسترا موكوس است، اصطلاح چسبندگی مخاطی استفاده می گردد. هدف از این مطالعه تهیه و ارزیابی بالینی اولین فیلم چسبنده مخاطی در ایران بود.مواد و روش ها: در این مطالعه كارآزمایی- بالینی چهار فیلم D, C, B, A چسبنده مخاطی بر مبنای اطلاعات تئوری در زمینه پلیمرهای چسبنده و خواص فیزیكی یك فیلم چسبنده مخاطی تهیه گردید و بدین منظور از تركیبات هیدروكسی پروپیل متیل سلولز (HPMC)، پلی ونییل پرولیدون (PVP) و كاربوپل (C) به عنوان لایه چسبنده و نیتروسلولز (NC) و اتیل سلولز (EC) به عنوان لایه آب گریز استفاده شد. چهار فیلم مزبور به صورت دوسوكور (Double blind) در 20 فرد داوطلب سالم برروی مخاط لثه چسبنده ناحیه كانین فك بالا قرار داده شد و حداكثر مدت زمان باقی ماندن چسبندگی و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز یافته های خام به كمك نرم افزار آماری SPSS و با آزمونهای Chi-square، T-Test و اندازه گیریهای مكرر انجام گرفت.یافته ها: میانگین مدت زمان چسبندگی چهار فیلم تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.001) به نحوی كه فیلم A بیشترین زمان چسبندگی (13 ساعت) و فیلم D كمترین زمان (5.15 ساعت) را دارا بود، تحمل مخاطی فیلمهای چسبنده خوب بود و غذا خوردن و نوشیدن تاثیری در جداشدن فیلم از لثه نداشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد فیلم A فیلم چسبنده مخاطی مناسبی باشد. البته تحقیق های بیشتری در مورد ضخامت و ابعاد این فیلم لازم است تا بتوان آن را به صورت فیلم پوشاننده مخاط در درمان زخمهای دهان استفاده نمود.
كلید واژه: چسبندگی حیاتی، چسبندگی مخاطی، مخاط دهان

لینک کمکی