فایل word بررسي اثر قارچ هاي ميكوريزاي آربوسكولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چاي در خاك استريل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي اثر قارچ هاي ميكوريزاي آربوسكولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چاي در خاك استريل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي اثر قارچ هاي ميكوريزاي آربوسكولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چاي در خاك استريل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي اثر قارچ هاي ميكوريزاي آربوسكولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چاي در خاك استريل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي اثر قارچ هاي ميكوريزاي آربوسكولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چاي در خاك استريل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات :9

به منظور بررسی اثر قارچ های میكوریزا آربوسكولار و مقادیر فسفر بر جذب فسفر در نهال چای، نمونه خاكی از ایستگاه تحقیقات چای رضوانشهر انتخاب گردید. خاك ها پس از آماده سازی، با استفاده از دستگاه اتوكلاو در فشار 2.1 اتمسفر به مدت یك ساعت استریل شدند. آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی، با دو عامل شامل: قارچ میكوریزای آربوسکولار در چهارسطح بدون قارچ یا شاهد (F0)،(F1) Glomus etunicatum، Glomus intraradices (F2) و(F3) Glomus versiforme و فسفر با سه سطح صفر (P0)،(P1)8 و (P2)35 میلی گرم در كیلوگرم خاك، در سه تكرار اجرا شد. از قلمه های ریشه دارشده كلون 100 ایران، جهت كشت استفاده گردید. در پایان هفته شانزدهم رشد، اندام های هوایی و زمینی گیاه، برداشت شده و جهت تجزیه های شیمیایی آماده سازی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه اثر اصلی كاربرد فسفر و قارچ میكوریزا آربوسکولار بر مقدار فسفر گیاه معنی دار نیست، اما اثر متقابل آنها در سطح احتمال یك درصد معنی دار است. با مقایسه میانگین ها مشخص شد که گیاه تلقیح شده با قارچ گلوموس ورسی فورم در سطح فسفری صفر بیشترین مقدار فسفر را دارد، به طوری که مقدار فسفر گیاه نسبت به تیمار بدون تلقیح و فسفر( P0F0)،43.59 درصد افزایش داشته است. به طوركلی قارچ های گلوموس ورسی فورم، گلوموس اتونیكاتوم و گلوموس اینترارادیسز، به ترتیب توانایی بهتری در افزایش مقدار فسفرگیاه نشان دادند.
كلید واژه: میكوریزا آربوسكولار، جذب فسفر، نهال چای

لینک کمکی