فایل word رابطه هوش هيجاني و سبك هاي مقابله با استرس با الگوهاي ارتباطي ميان زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word رابطه هوش هيجاني و سبك هاي مقابله با استرس با الگوهاي ارتباطي ميان زوجين دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word رابطه هوش هيجاني و سبك هاي مقابله با استرس با الگوهاي ارتباطي ميان زوجين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word رابطه هوش هيجاني و سبك هاي مقابله با استرس با الگوهاي ارتباطي ميان زوجين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word رابطه هوش هيجاني و سبك هاي مقابله با استرس با الگوهاي ارتباطي ميان زوجين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)

تعداد صفحات :21

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی وسبك های مقابله با استرس با الگوهای ارتباطی میان زوجین است. تعداد 60 زوج از زوجین ساكن شهرستان كرج كه به طور تصادفی انتخاب شده بودند مقیاس رگه فراخلقی را برای اندازه گیری هوش هیجانی، پرسش نامه مقابله با موقعیت تنش زا و پرسش نامه الگوهای ارتباطی را تكمیل كردند. داده ها با استفاده از همبستگی، آزمون t و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد هوش هیجانی با الگوی ارتباط سازنده متقابل رابطه مثبت معنادار دارد. از میان سبك های مقابله با استرس نیز سبك مساله مدار رابطه مثبت و معنادار و دو سبك هیجان مدار و اجتنابی رابطه منفی و معناداری با الگوی ارتباط سازنده متقابل نشان دادند. همچنین یافته ها نشان داد دو متغیر هوش هیجانی و سبك مساله مدار می توانند تبیین كننده تغییرات در متغیر الگوی ارتباط سازنده متقابل باشند.
كلید واژه: سبك های ارتباطی، سبك های مقابله، هوش هیجانی

لینک کمکی