فایل word تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه هاي دولتي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه هاي دولتي شهر تهران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه هاي دولتي شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه هاي دولتي شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه هاي دولتي شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)

تعداد صفحات :18

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل word تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه هاي دولتي شهر تهران انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی 80 نفر می باشد كه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و آزمودنی ها به دو پرسش نامه، پرسش نامه شماره یك كه صرفا یك پرسش نامه اطلاعاتی، جمعیت شناختی است و عدم رابطه یا وجود رابطه قبل از ازدواج را می سنجد و دیگری پرسش نامه MCQ پاسخ داده اند. روش آماری مورد استفاده شامل آزمون T برای مقایسه بین میانگین های دو گروه مستقل می باشد. نتایج نشان داد كه 1- تعارضات زناشویی در دانشجویانی كه قبل از ازدواج رابطه داشته نسبت به افرادی كه رابطه نداشته اند كمتر است و تفاوت بین این دو گروه معنادار می باشد. 2- كاهش همكاری زوجین در دانشجویانی كه رابطه داشته اند نسبت به افرادی كه رابطه نداشته اند كمتر بوده و نتایج حاصله نشان داد بین این دو گروه نیز تفاوت معناداری وجود دارد. 3- با وجود این كه كاهش رابطه جنسی زوجین در دانشجویانی كه رابطه داشته اند نسبت به افرادی كه رابطه نداشته اند كمتر است ولی این تفاوت معنادار نمی باشد. 4- میزان افزایش واكنش هیجانی نیز در دانشجویانی كه رابطه داشته اند كمتر از گروه دیگر بوده است و این تفاوت نیز معنادار می باشد. 5- در دو مولفه كاهش رابطه با خانواده همسر و دوستان و افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود گرچه تفاوت به نفع دانشجویانی كه رابطه داشته اند می باشد ولی این تفاوت معنادار نیست و در مجموع بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد و دانشجویانی كه قبل از ازدواج رابطه داشته اند نسبت به دانشجویانی كه قبل از ازدواج رابطه نداشته اند كمتر امور مالی را از یكدیگر جدا می كنند.
كلید واژه: روابط قبل از ازدواج، تعارضات زناشویی (همكاری زوجین، رابطه جنسی، واكنش هیجانی، روابط خانوادگی)، دانشجو

لینک کمکی