فایل word اثر آرايش تمرين بر اکتساب، يادداري و انتقال برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اثر آرايش تمرين بر اکتساب، يادداري و انتقال برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر آرايش تمرين بر اکتساب، يادداري و انتقال برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر آرايش تمرين بر اکتساب، يادداري و انتقال برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر آرايش تمرين بر اکتساب، يادداري و انتقال برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر اجرا شد. در این تحقیق که در دو آزمایش جداگانه انجام شد، 120 آزمودنی به طور تصادفی انتخاب شدند. تکلیف شرکت کننده ها در آزمایش اول تعقیب هدف نوری روی صفحه نمایش با برنامه حرکتی ثابت و پارامتر متغیر با آرایش های مختلف بود. تکلیف در آزمایش دوم تعقیب هدف نوری با پارامتر ثابت و برنامه حرکتی متغیر با آرایش های مختلف بود. آزمودنی ها می بایست در کوشش های 20 ثانیه ای هدف نوری را تعقیب کنند. زمان باقی ماندن روی هدف توسط رایانه به عنوان نمره عملکرد آنها منظور شد. آزمودنی ها پس از شرکت در پیش آزمون در دوره اکتساب 9 جلسه به تمرین پرداختند و در انتها در آزمون های یادداری و انتقال شرکت کردند. داده ها به کمک روش های آماری تحلیل واریانس، کوواریانس، اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی دانکن تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت ها بین روش های مختلف آرایش تمرین در اکتساب و انتقال پارامتر معنی دار، ولی در مرحله یادداری تاخیری معنی دار نیست.
كلید واژه: آرایش تمرین، اکتساب، یادداری، انتقال، برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر

لینک کمکی