فایل word بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي صفات موثر بر عملكرد علوفه در 11 جمعيت گونه Poa prathensis از استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي صفات موثر بر عملكرد علوفه در 11 جمعيت گونه Poa prathensis از استان زنجان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي صفات موثر بر عملكرد علوفه در 11 جمعيت گونه Poa prathensis از استان زنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي صفات موثر بر عملكرد علوفه در 11 جمعيت گونه Poa prathensis از استان زنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي صفات موثر بر عملكرد علوفه در 11 جمعيت گونه Poa prathensis از استان زنجان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :26

به منظور بررسی تنوع ژنتیكی توده های Poa prathensis استان زنجان، 10 جمعیت جمع آوری شده از سطح استان زنجان، در قالب طرح كاملا تصادفی نامتعادل با پایه چهار تكرار در مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی زنجان طی سالهای 82 و 83 مورد ارزیابی قرار گرفتند. عملكرد علوفه خشك و 19 صفت مورفولوژیكی مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مربوط به صفات اندازه گیری شده در هر یك از سالهای 82 و 83 به صورت جداگانه تجزیه شدند و با استفاده از طرح كرت های خرد شده در زمان 7 صفت مورد تجزیه واریانس مركب قرار گرفتند. اختلاف معنی داری میان جمعیتها برای تمام صفات مورد مطالعه مشاهده گردید كه نشان دهنده وجود تنوع ژنتیكی در جمعیتها جمع آوری شده استان زنجان می باشد. با تجزیه به مولفه های اصلی، 3 مولفه اول 88 درصد از كل واریانس متغیرها را توجیه كردند. تاریخ ظهور خوشه، تاریخ گرده افشانی، تاریخ رسیدگی بذر و وزن بذر با علامت مثبت و تعداد ساقه با علامت منفی مهمترین نقش را در تبیین مولفه اول داشتند. در مولفه دوم طول برگ پرچم، وزن برگ و طول خوشه و در مولفه سوم نیز عرض برگ، عرض كانوپی و فاصله برگ پرچم تا خوشه از مهمترین صفات بودند. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، 10 جمعیت ارزیابی شده را در 4 گروه متفاوت قرار داد. گروه اول دارای بیشترین ارتفاع بوته و طول برگ بوده و خوشه دوم نسبت برگ به ساقه بالا و بیشترین عرض كانوپی را داشت. خوشه سوم از ویژگیهایی چون عملكرد علوفه متوسط، ارتفاع متوسط و تاریخ رسیدگی متوسط برخوردار بود. گروه چهارم نیز زودرس، پا كوتاه و دارای عملكرد علوفه پایین بود. در نهایت با پراكنش جمعیتها بر اساس سه مولفه اول، تطابق خوبی بین تجزیه كلاستر و تجزیه به مولفه های اصلی مشاهده گردید.
كلید واژه: تنوع ژنتیكی، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای، عملكرد علوفه و Poa prathensis

لینک کمکی