فایل word بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي در توده هاي شبدر توت فرنگي (.Trifolium fragiferum L) با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه كلاستر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي در توده هاي شبدر توت فرنگي (.Trifolium fragiferum L) با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه كلاستر دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي در توده هاي شبدر توت فرنگي (.Trifolium fragiferum L) با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه كلاستر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي در توده هاي شبدر توت فرنگي (.Trifolium fragiferum L) با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه كلاستر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي در توده هاي شبدر توت فرنگي (.Trifolium fragiferum L) با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه كلاستر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :21

به منظور بررسی تنوع ژنتیكی عملكرد بذر، علوفه و صفات مورفولوژیكی در شبدر توت فرنگی، 9 ژنوتیپ داخلی و خارجی از این گونه در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در 3 تكرار در مجتمع تحقیقاتی البرز كرج، وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات اندازه برگچه، طول میانگره، طول دمبرگ، ارتفاع كانوپی، سطح پوشش، تعداد گل آذین در استولن، تعداد گل آذین در واحد سطح، تعداد استولن در واحد سطح، تعداد گلچه در گل آذین، تعداد بذر در گل آذین، وزن هزار دانه، عملكرد بذر و عملكرد علوفه برای مدت دو سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های مربوط به هر صفت در هر سال و میانگین دو سال مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند. برای تعیین فاصله ژنتیكی و گروه بندی ژنوتیپها از تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای استفاده شد.نتایج تجزیه آماری نشان دهنده تفاوت معنی دار میان ژنوتیپها برای كلیه صفات به جز وزن هزار دانه بود. ژنوتیپهای 20258، 134 و 1608 به عنوان ژنوتیپهای برتر برای تولید بذر و علوفه شناخته شدند. ژنوتیپ 2580 با منشا استرالیا با بیشترین مقدار سطح پوشش دارای عادت رشد خزنده بیشتری بود. با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی مهمترین متغیرهای موثر در عملكرد علوفه و بذر شناسایی شدند. سه مولفه اول 85% از كل واریانس متغیرها را توجیه كردند. صفات اندازه برگچه، طول دمبرگ، ارتفاع كانوپی و عملكرد علوفه مهمترین نقش را در تبیین مولفه اول داشتند، در حالی كه در مولفه دوم فاصله میانگره، سطح پوشش (رشد خزنده)، تعداد استولن در واحد سطح، تعداد گل آذین در واحد سطح، تعداد گلچه در گل آذین از صفات مهم بودند. در مولفه سوم عملكرد بذر، تعداد بذر در گل آذین، تعداد استولن در واحد سطح، تعداد گل آذین در واحد سطح و تعداد گل آذین در استولن مهمترین نقش را در تولید بذر دارا بودند. با توجه به نتایج بدست آمده، مولفه اول به نام عملكرد علوفهَ، مولفه دوم سطح پوشش (عادت رشد خزنده) و مولفه سوم عملكرد بذر نامگذاری شد.نتایج حاصل از تجزیه كلاستر، ژنوتیپهای ارزیابی شده را در 3 گروه متفاوت قرار داد. ژنوتیپهای موجود در كلاستر 2 كه دو ژنوتیپ 134 و 20258 بودند، از نظر كلیه صفات مورد مطالعه نسبت به دو گروه دیگر برتری داشتند. ژنوتیپهای كلاستر 1 از لحاظ بیشتر صفات در حد متوسطی قرار داشتند. ژنوتیپ 720 تبریز با قرار گرفتن در كلاستر شماره 3 كمترین بازده را از لحاظ عملكرد علوفه و تولید بذر داشت. در نمایش گروه بندی مربوط به تجزیه كلاستر بر روی محور مختصات مولفه های 1 و 2، تطابق خوبی بین تجزیه كلاستر و تجزیه به مولفه های اصلی وجود داشت.
كلید واژه: شبدر توت فرنگی .Trifolium fragiferum L، عملكرد علوفه، عملكرد بذر، صفات مورفولوژیكی، تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای

لینک کمکی