فایل word اثر بخشي آموزش معنويت به شيوه گروهي بر كاهش افسردگي در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اثر بخشي آموزش معنويت به شيوه گروهي بر كاهش افسردگي در دانشجويان دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر بخشي آموزش معنويت به شيوه گروهي بر كاهش افسردگي در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر بخشي آموزش معنويت به شيوه گروهي بر كاهش افسردگي در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر بخشي آموزش معنويت به شيوه گروهي بر كاهش افسردگي در دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش معنویت به شیوه گروهی بر كاهش افسردگی دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از جمله پژوهشهای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل است و نمونه گیری آن به روش تصادفی خوشه ای انجام گرفته است. به این منظور، تعداد 20 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در 10 جلسه مشاوره گروهی 1.5 ساعته شركت كردند و یك هفته بعد از آخرین جلسه، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه افسردگی بك (فرم كوتاه) و پرسشنامه تجربه معنوی غباری و همكاران (1384) به عنوان ابزار سنجش استفاده شد. پرسشنامه افسردگی بك برای سنجش میزان افسردگی آزمودنی ها و سنجش تاثیر آموزش ارایه شده، و پرسشنامه تجربه معنوی غباری و همكاران (1384) برای سنجش میزان معنویت آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد كه تفاوت میان گروه آزمایش و كنترل معنادار بوده است، یعنی مداخلات معنوی شامل دعا، بخشودگی، مراقبه متعالی، معنایابی، موجب كاهش افسردگی در دانشجویان دختر شده است.
كلید واژه: معنویت، آموزش معنویت، افسردگی، تعالی معنوی

لینک کمکی