فایل word بررسي ارتباط نمره آپاچي دو با تغييرات الكتروكارديوگرافي در بيماران مسموم با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي ارتباط نمره آپاچي دو با تغييرات الكتروكارديوگرافي در بيماران مسموم با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي ارتباط نمره آپاچي دو با تغييرات الكتروكارديوگرافي در بيماران مسموم با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي ارتباط نمره آپاچي دو با تغييرات الكتروكارديوگرافي در بيماران مسموم با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط نمره آپاچي دو با تغييرات الكتروكارديوگرافي در بيماران مسموم با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: با توجه به عوارض شدید قلبی عروقی، میزان بالای مرگ و میر و تغییر وضعیت سریع بیماران به دنبال مسمومیت با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای پیشگویی شدت مسمومیت از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین مطالعه ای برای بررسی ارتباط نمره آپاچی دو در مسمومان با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای با توجه به تغییرات الكترو كاردیوگرام و پیش آگهی صورت گرفت.مواد و روش ها: مطالعه به صورت آینده نگر توصیفی تحلیلی بر روی 84 مسموم با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای بستری در بخش مسمومان بیمارستان نور انجام شد. از بیماران الكترو كاردیوگرافی و آزمایش های لازم به عمل آمد. نمره آپاچی دو بر اساس فرم برای هر بیمار تعیین گردید. سپس نمره آپاچی و ارتباط آن با تغییرات الكتروكاردیوگرام و پیش آگهی بررسی شد. از تست های تی- استودنت و كای اسكوار برای تحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها: میانگین نمره آپاچی در بیماران با الكتروكاردیوگرافی مختل و نرمال به ترتیب 5.93±3.15 و 1.76±1.48 است كه این اختلاف معنی دار بود. همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین نمره آپاچی در بیماران با پیش آگهی خوب و پیش آگهی بد وجود داشت.نتیجه گیری: سیستم نمره گذاری آپاچی دو می تواند در پیشگویی تغییرات الكتروكاردیوگرافی و پیش آگهی مسمومان با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مفید باشد.
كلید واژه: داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، الكتروكاردیوگرام، آپاچی دو، مسمومیت

لینک کمکی