فایل word مدليابي خود اثرمندي جسماني در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي بندورا از افسردگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مدليابي خود اثرمندي جسماني در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي بندورا از افسردگي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مدليابي خود اثرمندي جسماني در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي بندورا از افسردگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مدليابي خود اثرمندي جسماني در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي بندورا از افسردگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مدليابي خود اثرمندي جسماني در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي بندورا از افسردگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :8

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مدلیابی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی جسمانی بر افسردگی نوجوانان انجام شده است.روش بررسی: آزمودنیهای این پژوهش توصیفی- مقطعی، 946 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهر تهران می باشند كه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای- تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: سیاهه افسردگی كودك (CDI)، پرسشنامه خوداثرمندی جسمانی، پرسشنامه اجتناب اجتماعی و پرسشنامه طرد همسالان. پس از تكمیل پرسشنامه ها توسط نمونه های پژوهش، بــرای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار كامپیوتری لیزرل و روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. روش مدلیابی ساختاری اساساً برای مشخص كردن پدیده مورد مطالعه در قالب متغیرهای علت و معلولی استفاده می گردد.یافته ها: از طریق روش تحلیل عاملی، دو عامل خود اثرمندی مهارت و تسلط جسمانی و خوداثرمندی ارایه مهارتهای جسمانی مشخص شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج (0.96=GFI، 0.97=NFI، RMSEA=0.047 و 0.079=RMR) نشان داد كه تاثیر مستقیم خوداثرمندی مهارت و تسلط جسمانی بر افسردگی معنی دار نمی باشد (p>0.05). اما تاثیر غیرمستقیم آن معنی دار است (p<0.05). همچنین تاثیر مستقیم خوداثرمندی در ارایه مهارت های جسمانی بر افسردگی و نیز تاثیر غیر مستقیم آن معنی دار می باشد (p<0.05).نتیجه گیری: خوداثرمندی ارایه مهارتهای جسمانی و كسب ارزیابی مثبت اجتماعی به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است. خوداثرمندی مهارت و تسلط جسمانی بر افسردگی نوجوانان تاثیر مستقیم نداشته و از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است.
كلید واژه: خوداثرمندی، خوداثرمندی جسمانی، افسردگی، نوجوان، مدلیابی

لینک کمکی