فایل word بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي استان ايلام دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي استان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي استان ايلام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :8

هدف: اختلالات رفتاری طیف وسیعی از مشكلات دوران كودكی را تشكیل می دهد كه شیوع آن در مناطق مختلف ایران و جهان دارای نوسانات بسیاری است. پژوهش حاضر به فایل word بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي استان ايلام می پردازد.روش بررسی: این پژوهش یك مطالعه توصیفی و مقطعی است كه جامعه آماری آن را كلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی استان ایلام در سال تحصیلی 84-1383 تشكیل می دادند. حجم نمونه پژوهش حاضر 1546 دانش آموز بود كه با استفاده از فرمول حجم نمونه و براساس شیوه نمونه گیری طبقه ای برحسب جنسیت، منطقه و محل زندگی و پایه تحصیلی و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جهت تكمیل پرسشنامه انتخاب شدند. از پرسشنامه راتر فرم معلم به عنوان ابزار غربالگری و فرم مصاحبه تشخیصی روانپزشكی برای دانش آموزانی كه در آزمون راتر نمره بالاتر از نقطه برش داشتند، جهت تایید تشخیص استفاده گردید. برای تحلیل داده ها آزمون خی دو مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد كه میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان ایلام 10.2 درصد می باشد. میزان شیوع در پسران بیشتر از دختران، در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی و در پایه تحصیلی سوم بیشتر از سایر پایه های تحصیلی است. همچنین نتایج میزان شیوع برحسب زیرگروه های طبقات تشخیصی اختلالات رفتاری آزمون راتر نشان داد كه اختلال ناسازگاری اجتماعی بیشترین و اختلال رفتارهای ضداجتماعی كمترین میزان شیوع را داشتند و در بین عوامل جمعیت شناختی، تحصیلات والدین، طلاق والدین و سابقه بیماری روانی در خانواده با بروز اختلالات رفتاری در كودكان رابطه معناداری داشتند (p<0.05).نتیجه گیری: میزان شیوع اختلالات رفتاری در استان ایلام در مقایسه با سایر پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج از كشور در دامنه متوسط قرار دارد.
كلید واژه: شیوع، اختلالات رفتاری، دانش آموزان دوره ابتدایی استان ایلام، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی

لینک کمکی