فایل word بررسي آلودگي نيتراتي آب زيرزميني ناحيه جنوب شرق شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي آلودگي نيتراتي آب زيرزميني ناحيه جنوب شرق شهر اصفهان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي آلودگي نيتراتي آب زيرزميني ناحيه جنوب شرق شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي آلودگي نيتراتي آب زيرزميني ناحيه جنوب شرق شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي آلودگي نيتراتي آب زيرزميني ناحيه جنوب شرق شهر اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :10

با توجه به افزایش جمعیت جهان و نیاز به غذای بیشتر، نبودن زمین حاصلخیز كافی و محدود بودن سطح زیر كشت، نظر متخصصان به سمت افزایش كمی و كیفی در تولید محصولات كشاورزی جلب شده است. بنابراین مصرف كودهای نیتروژنی از جایگاه خاصی برخوردار است. افزایش غلظت یون نیترات در محلول خاك و سپس آبشویی آن به سمت سفره های آب زیرزمینی سبب افزایش غلظت نیترات در آب شده و می تواند مشكلات فراوان بهداشتی و بوم شناختی ایجاد كند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیه شرق شهر اصفهان صورت گرفت. در این تحقیق، از80 چاه در حال استفاده منطقه (طی دو مرحله در سال 1381 با فاصله زمانی شش ماه) نمونه برداری و با استفاده از الكترود مخصوص (روش یون– گزین)، میزان نیترات آب تعیین و چگونگی تغییرات غلظت نیترات در هر مرحله از نمونه برداری با استفاده از نرم ا فزار سورفر، ویرایش هفتم ترسیم شد. در نهایت غلظت نیترات در نقاط مورد مطالعه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست امریكا مقایسه شد. نتایج نشان می دهد كه در برخی از نقاط، به خصوص در جنوب شرقی منطقه، غلظت نیترات در مقایسه با استانداردهای جهان بالاست. حداكثر غلظت نیترات در مرحله اول و دوم نمونه برداری به ترتیب 189.1 و 248.3 میلی گرم در لیتر بوده است. در نمونه برداری اول 80 درصد و در نمونه برداری دوم 90 درصد از چاه ها، دارای غلظت نیترات بیش از حد مجاز (45 میلی گرم در لیتر) بوده اند. میانگین غلظت نیترات در نمونه برداری اول و دوم به ترتیب 76.9 و 93.1 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد که در ارتباط با تراکم کشاورزی در این مناطق و مصرف بی رویه کودهای ازته (نیتروژنی) است. بنابراین باید در رابطه با مصرف كودهای شیمیایی، مدیریت صحیح و كنترل علمی و عملی صورت پذیرد تا بدین وسیله از افزایش غیر مجاز غلظت این یون در خاك و حركت آن به طرف سفره آبهای زیرزمینی، كه در نهایت آلودگی آبها را به همراه دارد، جلوگیری شود.
كلید واژه: آبشویی نیترات، آلودگی نیتراتی، كودهای ازته، كودهای نیتروژنی، منابع آب زیر زمینی، ناحیه شرق شهر اصفهان، نرم افزار سورفر

لینک کمکی