فایل word اثرات مكمل L- كارنيتين روي چربي ها و آپوپروتئين هاي سرم در بيماران همودياليزي مبتلا به هيپرليپوپروتئينمي (Lp (a

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اثرات مكمل L- كارنيتين روي چربي ها و آپوپروتئين هاي سرم در بيماران همودياليزي مبتلا به هيپرليپوپروتئينمي (Lp (a دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثرات مكمل L- كارنيتين روي چربي ها و آپوپروتئين هاي سرم در بيماران همودياليزي مبتلا به هيپرليپوپروتئينمي (Lp (a  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثرات مكمل L- كارنيتين روي چربي ها و آپوپروتئين هاي سرم در بيماران همودياليزي مبتلا به هيپرليپوپروتئينمي (Lp (a،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثرات مكمل L- كارنيتين روي چربي ها و آپوپروتئين هاي سرم در بيماران همودياليزي مبتلا به هيپرليپوپروتئينمي (Lp (a :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :18

سابقه و هدف: ناهنجاری های لیپیدی، به ویژه بالا بودن غلظت لیپوپروتئین (a) یا Lp (a) سرم، یکی از علل اصلی بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیزی است. بنابراین، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات مكمل L- كارنیتین روی غلظت چربی ها و آپوپروتئین های سرم بیماران همودیالیزی مبتلا به هیپرلیپوپروتئینمی (a) انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به روش كارآزمایی بالینی تصادفی روی 36 بیمار (13 زن و 23 مرد) همودیالیزی مبتلا به هیپرلیپوپروتئینمی Lp (a) كه غلظت Lp (a) سرم آنها بالاتر از 30mg/dl بود صورت گرفت. بیماران شرکت کننده در این تحقیق به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده مکمل L- کارنیتین و گروه شاهد تقسیم شدند. در این مطالعه، بیماران همودیالیزی در گروه L- کارنیتین، روزانه 1000 میلی گرم L- کارنیتین خوراکی به مدت 12 هفته دریافت کردند، در حالی که بیماران گروه شاهد در طول مطالعه، مکمل L- کارنیتین دریافت نكردند. در آغاز این مطالعه و پایان هفته دوازدهم، از کلیه بیماران شرکت کننده cc 5 خون گرفته شد و سپس غلظت کارنیتین آزاد،TG، كلسترول تام، HDL-C، LDL-C، apo AI،apo B100 ، Lp (a)، اینترلوكین-6 (IL-6) و آلبومین سرم آنها اندازه گیری شد. یافته ها: در این مطالعه، در گروه دریافت كننده مكمل -L کارنیتین در پایان هفته دوازدهم مطالعه نسبت به زمان شروع مطالعه، غلظت کارنیتین آزاد سرم به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.001) درحالی که غلظت (P<0.05) TG، كلسترول تام (P<0.001) و IL-6 (P<0.001) سرم به طور معنی داری كاهش یافت. در گروه شاهد، در طول مطالعه تغییر آماری معنی داری درغلظت کارنیتین آزاد، TG، كلسترول تام و IL-6 سرم مشاهده نشد. همچنین، در این مطالعه تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر میزان تغییرات HDL-C، LDL-C، apo AI،apo B100 ، Lp(a) و آلبومین سرم مشاهده نشد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد كه مصرف مکمل L- کارنیتین هیچ اثری بر غلظت Lp (a) سرم در بیماران همودیالیزی مبتلا به هیپرلیپوپروتئینمی Lp (a) ندارد، اما ممكن است در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در این بیماران از طریق کاهش غلظت تری گلیسرید و کلسترول تام سرم موثر باشد.
كلید واژه: L- کارنیتین، همودیالیز، هیپرلیپوپروتئینمی (Lp (a؛ چربی ها، آپوپروتئین ها

لینک کمکی