فایل word بررسي تاثير داروي اسپيرنولاكتون بر ميزان هورمون هاي FSH, LH، تستوسترون، دي هيدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي تاثير داروي اسپيرنولاكتون بر ميزان هورمون هاي FSH, LH، تستوسترون، دي هيدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي تاثير داروي اسپيرنولاكتون بر ميزان هورمون هاي FSH, LH، تستوسترون، دي هيدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تاثير داروي اسپيرنولاكتون بر ميزان هورمون هاي FSH, LH، تستوسترون، دي هيدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي تاثير داروي اسپيرنولاكتون بر ميزان هورمون هاي FSH, LH، تستوسترون، دي هيدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :73

زمینه و هدف: اسپیرنولاكتون یك داروی دیورتیك و ضد آندروژنی است كه در درمان پرفشاری خون، هیپرآلدوسترونیسم ثانویه، نارسایی احتقانی قلب، سیروز كبدی، سندرم نفروتیك و غیره از آن استفاده می شود. در این پژوهش تاثیر این دارو بر میزان هورمونهای هیپوفیزی- گنادی یعنی FSH, LH، تستوسترون، دی هیدروتستوسترون و همچنین تغییرات وزن بدن و بافت بیضه، در موش صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت.روش كار: 40 سرموش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار، با وزن تقریبی 10±190 گرم انتخاب و با 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل گروه كنترل، شاهد تزریق (دریافت كننده آب مقطر) و گروههای تجربی با مقادیر حداقل دارو 25 میلی گرم بر كیلوگرم، متوسط دارو 50 میلی گرم بر كیلوگرم و حداكثر دارو 100 میلی گرم بر كیلوگرم بودن. داروی اسپیرونولاكتون به صورت دهانی و به مدت 14 روز به طور روزانه به حیوانات خورانده شد. در پایان دوره آزمایش پس از تعیین وزن آنها، عمل خون گیری انجام شد و غلظت هورمون های FSH, LH، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون (DHT) اندازه گیری شد، سپس بیضه های حیوان جهت بررسی تغییرات بافتی از بدن خارج و توزین شدند و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی با روش هماتوكسیلین- ائوزین، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: مصرف داروی اسپیرنولاكتون در مقدار حداكثر به مدت 14 روز افزایش معنی داری در غلظت هورمون LH و كاهش معنی داری در غلظت هورمون های تستوسترون و دی هیدروتستوسترون نشان داد (p£0.05). در هیچ یك از مقادیر دارو اختلاف معنی داری درمیزان هورمون FSH، وزن بدن و وزن بیضه مشاهده شد.نتیجه گیری: مصرف خوراكی داروی اسپیرنولاكتون با مقدار حداكثر یعنی 100 میلی گرم بر كیلوگرم به مدت 14 روز در افزایش هورمون LH و كاهش هورمونهای تستوسترون و دی هیدروتستوسترون موثر است.
كلید واژه: اسپیرنولاكتون، LH،‌ FSH، تستوسترون، دی هیدروتستوسترون، موش صحرایی

لینک کمکی