فایل word مقايسه برموكريپتين داخل مهبلي و خوراكي از نظر ميزان عوارض جانبي و تداوم مصرف در زنان مراجعه كننده به كلينيك تخصصي زنان بيمارستان علوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word مقايسه برموكريپتين داخل مهبلي و خوراكي از نظر ميزان عوارض جانبي و تداوم مصرف در زنان مراجعه كننده به كلينيك تخصصي زنان بيمارستان علوي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه برموكريپتين داخل مهبلي و خوراكي از نظر ميزان عوارض جانبي و تداوم مصرف در زنان مراجعه كننده به كلينيك تخصصي زنان بيمارستان علوي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه برموكريپتين داخل مهبلي و خوراكي از نظر ميزان عوارض جانبي و تداوم مصرف در زنان مراجعه كننده به كلينيك تخصصي زنان بيمارستان علوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه برموكريپتين داخل مهبلي و خوراكي از نظر ميزان عوارض جانبي و تداوم مصرف در زنان مراجعه كننده به كلينيك تخصصي زنان بيمارستان علوي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: هیپرپرولاكتینمی اختلالی است كه با یكی از انواع بالینی گالاكتوره، نازایی، انواع اختلالات، قاعدگی، هیرسوتیسم و (Perimenstrual Syndrome) PMS خود را نشان می دهد. برموكریپتین یك آگونیست دوپامین بوده و داروی انتخابی برای درمان این عارضه می باشد. به علت لزوم تداوم مصرف (حتی تا چندین سال) تحمل بیمار نسبت به دارو مهم می باشد. در این مطالعه، عوارض جانبی و میزان تحمل بیماران نسبت به برموكریپتین را در دو فرم مصرف آن (خوراكی- داخل مهبلی) مورد بررسی قرار گرفت.روش كار: این مطالعه یك كارآزمایی بالینی یك سوكور می باشد جمعیت مورد مطالعه زنان مراجعه كننده به درمانگاه تخصصی زنان با یكی از شكایات گالاكتوزه، اختلالات قاعدگی هیرسوتیسم و نازایی می باشد. حجم نمونه برآورد شده 180 نفر بوده (دو گروه 90 نفری) و مدت مطالعه 2 سال بود. افراد مورد مطالعه به دو گروه مصرف كننده های خوراكی و داخل واژنی تقسیم شده و قبل از شروع مطالعه از نظر كنترل عوارض سیستمیك و موضعی معاینه سیستمیك و زنانگی شدند و پس از حصول اطمینان از نظر سالم بودن سایر سیستم های بدن، به یك گروه نوع خوراكی وبه گروه دیگر نوع داخل مهبلی دارو تجویز شد. داده ها بر اساس پرسشنامه تنظیم شده جمع آوری گشته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه مشخص گردید كه عوارض جانبی برموكریپتین در مصرف كنندگان نوع خوراكی 100% موارد و مصرف كنندگان نوع داخل مهبل 43.2% از مواردایجاد شده است. بیشترین عارضه در نوع خوراكی دارو تهوع (38.9%) و در گروه مصرف كننده داخل مهبلی خارش مهبلی (22.3%)‌ بوده است سرگیجه در گروه مصرف خوراكی نسبت به گروه مصرف داخل مهبلی بیشتر بوده است (27.8% در مقایسه با 2.3%)‌ افت فشار درنوع خوراكی دارو در 11.2% موارد وجود داشته است در حالی كه این رقم درمورد گروه مصرف داخل مهبل صفر بوده است. در 51.2% گروه خوراكی بیشتر از دو عارضه دیده شده است. در هر دو گروه مورد مطالعه بیشترین عوارض در 10 روز اول مطالعه ایجاد شده است (66.7% و 37.8%) از نظر شدت عارضه ایجاد شده مشخص گردیده كه 31.2% گروه خوراكی و 11% گروه داخل مهبلی شدت عارضه به حدی بوده است كه منجر به قطع مصرف دارو گشته است.نتیجه گیری: بین شدت و نوع عوارض دارویی دردو فرم مصرف خوراكی و داخل مهبلی برموكریپتین تفاوت معنی دار وجود داشته و تحمل دارویی و تداوم مصرف دارو در نوع داخل مهبلی بیشتر از نوع خوراكی می باشد.
كلید واژه: برموكریپتین خوراكی، برموكریپتین داخل مهبلی، عوارض جانبی، تحمل دارویی

لینک کمکی