فایل word نتايج جراحي داكريوسيستورينوستومي آندوسكوپيك مكانيكي در انسداد اوليه مجراي نازولاكريمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word نتايج جراحي داكريوسيستورينوستومي آندوسكوپيك مكانيكي در انسداد اوليه مجراي نازولاكريمال دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word نتايج جراحي داكريوسيستورينوستومي آندوسكوپيك مكانيكي در انسداد اوليه مجراي نازولاكريمال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word نتايج جراحي داكريوسيستورينوستومي آندوسكوپيك مكانيكي در انسداد اوليه مجراي نازولاكريمال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word نتايج جراحي داكريوسيستورينوستومي آندوسكوپيك مكانيكي در انسداد اوليه مجراي نازولاكريمال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :9

زمینه: اشك ریزش و داكریوسیستیت متعاقب انسداد مجرای نازولاكریمال، شكایت بسیار شایعی است كه درمان جراحی آن داكریوسیستورینوستومی (DCR) نام دارد.هدف: مطالعه به منظور تعیین میزان موفقیت DCR به روش آندوسكوپیك و مكانیكی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی آینده نگر طی سال های 1379 تا 1383 بر روی 67 بیمار انجام شد. بیمارانی كه بر اساس شرح حال، آزمون رگورژیتاسیون، آزمون شستشوی مجرای اشكی و داكریوسینتوگرافی مبتلا به انسداد اولیه مجرای نازولاكریمال بودند، وارد مطالعه شده و با روش DCR آندوسكوپیك به كمك وسایل مكانیكی جراحی شدند. میزان خون ریزی حین عمل، درد، خون ریزی و اكیموز پری اربیت پس از عمل ثبت و میزان موفقیت عمل در دو پی گیری 6 و 12 ماهه بررسی و داده ها با استفاده از آمار توصیفلی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میزان موفقیت عمل جراحی در پی گیری 6 ماهه %91.4 و در پی گیری 12 ماهه %88.5 بود. میزان خون ریزی حین عمل، تنها در %11.4 بیماران شدید بود و از نظر عوارض نیز در %71 بیماران اكیموز پری اربیت مشاهده شد. در سه روز اول پس از عمل درد خفیف یا متوسط در 32 مورد و خون ریزی متوسط از بینی تنها در 2 مورد مشاهده شد.نتیجه گیری: DCR آندوسكوپیك مكانیكی بدون نیاز به ابزارهای گران قیمت، می تواند به عنوان روش جایگزینی DCR خارجی با موفقیت بالا مطرح باشد.
كلید واژه: انسداد مجرای اشكی، جراحی، درمان

لینک کمکی