فایل word ارتباط رضايت از روابط زناشويي با افسردگي زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ارتباط رضايت از روابط زناشويي با افسردگي زوجين دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارتباط رضايت از روابط زناشويي با افسردگي زوجين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارتباط رضايت از روابط زناشويي با افسردگي زوجين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارتباط رضايت از روابط زناشويي با افسردگي زوجين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :9

زمینه: رضایت زناشویی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و افسردگی موجب كاهش انگیزه، فعالیت و پیدایش مشكلات شغلی و خانوادگی است.هدف: مطالعه به منظور تعیین رابطه رضایت از روابط زناشویی با افسردگی در زوجین شهر رفسنجان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال 1383 بر روی 300 زوج 18 تا 35 ساله در رفسنجان انجام شد. روش نمونه گیری، چند مرحله ای تصادفی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه یك جهت تعیین میزان افسردگی و پرسش نامه انریج جهت تعیین میزان رضایت از روابط زناشویی بود كه با انجام مصاحبه تكمیل شدند. داده ها با آزمون های آماری مجذور كای، فیشر و پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: شیوع افسردگی در زنان %27.7 و در مردان %25.7 بود و تفاوت بین میزان افسردگی بر حسب جنس، سن و مدت زمان ازدواج از نظر آماری معنی دار بود (p=0.04). %85.4 مردان و %77 زنان به درجات مختلف از روابط زناشویی خود راضی بودند. بین میزان افسردگی و رضایت از روابط زناشویی زوجین رابطه معكوس وجود داشت و هر چه شدت افسردگی در دو جنس مرد و زن بیش تر بود، میزان رضایت زناشویی در آنها كمتر بود (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توجه خاص برنامه ریزان مسایل خانواده و توسعه برنامه های پرستاری و بهداشت روان برای كاهش و پیشگیری از افسردگی و ارتقای رضایت زناشویی در زوجین پیشنهاد می شود.
كلید واژه: افسردگی، رضایت زناشویی، زوجین

لینک کمکی