فایل word اثر تزريق وانكومايسين از طريق مجراي كاتتر در پيشگيري از عفونت وابسته به كاتترهاي همودياليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word اثر تزريق وانكومايسين از طريق مجراي كاتتر در پيشگيري از عفونت وابسته به كاتترهاي همودياليز دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر تزريق وانكومايسين از طريق مجراي كاتتر در پيشگيري از عفونت وابسته به كاتترهاي همودياليز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر تزريق وانكومايسين از طريق مجراي كاتتر در پيشگيري از عفونت وابسته به كاتترهاي همودياليز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر تزريق وانكومايسين از طريق مجراي كاتتر در پيشگيري از عفونت وابسته به كاتترهاي همودياليز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :6

مقدمه: گذاشتن كاتترهای دولومنه همودیالیز یك روش مناسب برای دسترسی فوری و موقت به راه عروقی برای انجام همودیالیز و حفظ وریدهای محیطی برای ایجاد راه عروق دائمی شریانی- وریدی می باشد. متاسفانه عفونت های وابسته به كاتتر شایع و عامل بالقوه ناتوانی و مرگ در تعدادی از بیماران بوده و هزینه بر می باشد. در این مطالعه اثر تجویز وانكومایسین از طریق مجرای كاتتر بر عفونت های وابسته به كاتتر در گروهی از بیماران دیالیزی مورد بررسی قرار گرفت.روش: در این مطالعه 100 بیمار با نارسایی كلیه نیازمند به كاتترهای دولومنه وریدی نصب شده در وریدهای جوگولار یا ساب كلاوین در مدت 6 ماه بطور تصادفی به دو گروه دریافت كننده وانكومایسین (1000 میلی گرم) در حین كارگذاری كاتتر از طریق مجرای كاتتر و گروه بدون دریافت آنتی بیوتیك تقسیم شدند. میزان و نوع عفونت، اثر مدت زمان باقی ماندن كاتتر، تعداد دیالیز در هفته، محل كاتتر و طول خروجی كاتتر از پوست در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون Chi-square برای مقایسه نسبت های دو گروه و ارتباط سنجی استفاده شد.یافته ها: عفونت وابسته به كاتتر در 6 بیمار (6% بیماران) دیده شد که 2 بیمار در گروه دریافت كننده وانكومایسین (4% بیماران) و 4 بیمار در گروه بدون دریافت آنتی بیوتیك (8% بیماران) بودند (P=0.05). از نظر زمان بروز عفونت، 33.3% عفونت ها در هفته اول و 16.7% در هفته دوم و 50% در هفته سوم اتفاق افتاد. ارتباط آماری معنی داری بین مدت زمان باقی ماندن كاتتر و میزان عفونت دیده نشد. همچنین میزان خارج بودن كاتتر از پوست و محل كاتتر و تعداد دیالیز در هفته ارتباط معنی داری با میزان عفونت نداشت. در تمام موارد میكروارگانیسم جدا شده استافیلوكوك بود.نتیجه گیری: از این مطالعه نتیجه گیری می شود كه تزریق وانكومایسین داخل لومن كاتتر تاثیری بر جلوگیری از عفونت وابسته به كاتتر ندارد.
كلید واژه: راه عروقی، وانكومایسین، همودیالیز

لینک کمکی