فایل word مقايسه ميزان خون ريزي حين سرازين در بازكردن برش رحمي با دست و قيچي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word مقايسه ميزان خون ريزي حين سرازين در بازكردن برش رحمي با دست و قيچي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه ميزان خون ريزي حين سرازين در بازكردن برش رحمي با دست و قيچي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه ميزان خون ريزي حين سرازين در بازكردن برش رحمي با دست و قيچي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه ميزان خون ريزي حين سرازين در بازكردن برش رحمي با دست و قيچي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :5

هدف: مطالعه به منظور مقایسه میزان خون ریزی حین سزارین در باز كردن برش رحمی توسط دست و قیچی انجام شد.مواد و روش ها: این كارآزمایی بالینی یك سوكور، از مرداد 1382 به مدت یك سال بر روی 1000 نفر از زنانی كه در بیمارستان كوثر قزوین تحت سزارین قرار گرفتند، انجام شد. زنان مورد مطالعه به طور تصادفی با یكی از دو روش برش رحمی دستی و قیچی سزارین شدند. اطلاعات دموگرافیك، میزان هماتوكریت قبل و 48 ساعت بعد از عمل اندازه گیری و ثبت شد. داده ها با آزمون تی و مجذور كای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین افت هماتوكریت 48 ساعت بعد از سزارین نسبت به قبل از عمل در گروه برش رحمی دستی 3.36±2.7 و در گروه برش چاقو 4.18±2.8 بود (p<0.001). متوسط نسبت كاهش هماتوكریت در گروه برش دستی %8.92 و در گروه برش قیچی %10.99 بود .(p<0.001) كاهش هماتوكریت %10 و بیش تر در گروه برش دستی %42 و در گروه برش با قیچی %57.6 و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود .(p<0.005) نتیجه گیری: برش سزارین به روش قیچی نسبت به دست به طور معنی داری باعث افزایش خون ریزی می شود.
كلید واژه: سزارین، برش رحمی، خون ریزی حین عمل

لینک کمکی