فایل word مقايسه سنتومترين عضلاني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقايسه سنتومترين عضلاني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه سنتومترين عضلاني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه سنتومترين عضلاني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه سنتومترين عضلاني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: خون ریزی زایمانی یكی از علل عده مرگ و میر مادران است و اولین قدم در كاهش میزان خون ریزی مرحله سوم زایمان استفاده از داروهای یوتروتونیك است.هدف: مطالعه به منظور مقایسه كارایی و عوارض اكسی توسین وریدی و سنتومترین عضلانی در اداره مرحله سوم زایمان انجام شد.مواد و روش ها: در این كارآزمایی بالینی تصادفی دوسوكور كه در سال 1384 در بیمارستان كوثر قزوین انجام شد، 800 زن كه حاملگی تك قلو و زایمان واژینال داشتند در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول 1 میلی لیتر سنتومترین عضلانی و گروه دوم 10 واحد اكسی توسین وریدی پس از خروج شانه قدامی جنین دریافت كردند. سطح هموگلوبین قبل و 24 ساعت پس از زایمان اندازه گیری شد. مدت زمان مرحله سوم زایمان، نیاز به تكرار داروی یوتروتونیك،‌ نیاز به خروج دستی جفت و عوارض جانبی نامطلوب مادری شامل تهوع،‌استفراغ، سردرد، افزایش فشارخون در هر دو گروه ثبت و داده ها با آزمون آماری مجذور كای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین افت هموگلوبین در گروه اكسی توسین 3.7±2.54 درصد و گروه سنتومترین 3.6±2.49 درصد بود كه این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. از لحاظ نیاز به تزریق مجدد داروی یوتروتونیك، مدت زمان مرحله سوم زایمان، نیاز به خروج دستی جفت و نیز عوارض جانبی مادری، تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: اكسی توسین وریدی و سنتومترین عضلانی به یك اندازه در پیشگیری از خون ریزی مرحله سوم زایمان موثر است و عوارض جانبی نامطلوب نیز تفاوت بالینی چشمگیری ندارد.
كلید واژه: اكسی توسین، سنتومترین، زایمان، خون ریزی

لینک کمکی