فایل word مقايسه اثر محل تزريق ماده بي حس كننده در بلوك داخل وريدي بريدگي اندام فوقاني بر درد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقايسه اثر محل تزريق ماده بي حس كننده در بلوك داخل وريدي بريدگي اندام فوقاني بر درد دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه اثر محل تزريق ماده بي حس كننده در بلوك داخل وريدي بريدگي اندام فوقاني بر درد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه اثر محل تزريق ماده بي حس كننده در بلوك داخل وريدي بريدگي اندام فوقاني بر درد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه اثر محل تزريق ماده بي حس كننده در بلوك داخل وريدي بريدگي اندام فوقاني بر درد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :4

زمینه: كنترل درد از اهداف بی هوشی است و بلوك داخل وریدی یك روش ساده بی هوشی موضعی است كه در اعمال جراحی اندام جای گزینی بی هوشی عمومی می شود.هدف: مطالعه به منظور مقایسه اثر محل تزریق ماده بی حس كننده موضعی در بلوك داخل وریدی بریدگی اندام فوقانی انجام شد.مواد و روش ها: این كارآزمایی بالینی تصادفی دوسوكور در سه ماه پایانی سال 1382 در بیمارستان شهید رجایی قزوین انجام شد. 100 بیمار با كلاس بی هوشی I و II كه دچار صدمه اندام فوقانی شده بودند به دو گروه تقسیم شدند، در گروه اول ماه بی حس كننده در قسمت دیستال و در گروه دوم در قسمت پروگزیمال عضو صدمه دیده تزریق شد، داده ها با آزمون های آماری مجذور كای و ناپارامتریك تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: به دنبال تزریق ماده بی حس كننده، بی دردی در گروه پروگزیمال تفاوتی با گروه دیستال نداشت. میانگین شروع بی دردی در گروه دیستال 4.17±0.57 دقیقه و در گروه پروگزیمال0.55 ± 5.19 دقیقه و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001). شیوع هماتوم در هر دو گروه یكسان بود.نتیجه گیری: تزریق ماده بی حس كننده موضعی در پروگزیمال عضو صدمه دیده به منظور بلوك داخل وریدی عصب، روشی ایمن بوده و به اندازه تزریق در قسمت دیستال موثر است.
كلید واژه: بی حسی، پروگزیمال، دیستال، بلوك داخل وریدی عصب

لینک کمکی