فایل word بررسي سبك يادگيري دانشجويان پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي سبك يادگيري دانشجويان پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1384 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي سبك يادگيري دانشجويان پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1384  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي سبك يادگيري دانشجويان پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1384،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي سبك يادگيري دانشجويان پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

تعداد صفحات :9

زمینه: اساسا هر كس ترجیحا با یك شیوه خاص بهتر یاد می گیرد. گرچه اساتید باید شیوه تدریس خود را با سبك یادگیری دانشجویان تطبیق دهند. اما به نظر می رسد در اغلب كلاس های درس كمتر به این مقوله مهم توجه می شود كه ممكن است باعث افت كارآیی تدریس گردد.هدف: این مطالعه به منظور بررسی سبك یادگیری دانشجویان پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی - درمانی كاشان در سال 1384 انجام گرفت.روش كار: این مطالعه یك پژوهش توصیفی- تحلیلی است كه در آن 130 نفر از دانشجویان رشته های پرستاری، بهداشت و مامایی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده بر اساس مدل Joy Reid كه در آن 30 سوال در 6 حیطه یادگیری شامل دیداری، علمی (كار در فیلد و آزمایشگاه)، شنیداری، گروهی و انفرادی، حركتی (مشاركت علمی در كلاس درس)، تهیه و بر اساس مقیاس درجه بندی لیكرت تنظیم شده بود، استفاده شد.یافته ها: از 130 دانشجوی مورد مطالعه 32.3 درصد مذكر و 67.7 درصد مونث بودند. 45.4 درصد دانشجوی پرستاری، 40 درصد دانشجوی بهداشت و 14.6 درصد دانشجوی مامایی بودند. میانگین نمره حیطه های مختلف یادگیری از حداقل 29.2 مربوط به یادگیری گروهی تا حداكثر 38.7 مربوط به مشاركت علمی در كلاس بود. بین نمرات سبك یادگیری با توجه به جنس دانشجو و رشته تحصیلی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده كه حاكی از تنوع در سبك یادگیری دانشجویان دارد و همچنین تفاوت بین سبك های یادگیری، لازم است اساتید در زمان تهیه طرح درس از تدریس با یك روش اجتناب نموده و بسته به نوع درس از روش های متنوعی برای تدریس استفاده كنند.
كلید واژه: سبك یادگیری، دانشجو، روش تدریس، آموزش

لینک کمکی