فایل word مقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در مورد وضعيت محيط آموزش باليني (سال 1385)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در مورد وضعيت محيط آموزش باليني (سال 1385) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در مورد وضعيت محيط آموزش باليني (سال 1385)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در مورد وضعيت محيط آموزش باليني (سال 1385)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در مورد وضعيت محيط آموزش باليني (سال 1385) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

تعداد صفحات :10

زمینه: محیط آموزش بالینی، جایگاه پرورش مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری جهت ورود به جامعه كاری خود یعنی بیمارستان می باشد. مطالعات نشان داده است كه درك دانشجویان از محیط آموزش بالینی با آن چیزی كه در واقعیت جود دارد متفاوت است و آنها همواره به دنبال آن هستند كه محیط یادگیری شان از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد، بنابراین بررسی وجود هر نوع عامل مداخله گری كه سبب كاهش یادگیری عملی دانشجویان شود، امری اساسی در برنامه ریزی آموزش بالینی به شمار می آید.هدف: این پژوهش با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان پرستاری در رابطه با وضعیت محیط آموزش بالینی انجام شده است.روش كار: این پژوهش یك مطالعه توصیفی تحلیلی است كه در آن 119 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد علوم پزشكی واحد یزد و 14 نفر از مربیان پرستاری، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای پژوهشگر- ساخته حاوی ویژگی های دموگرافیك و چهار بخش مرتبط با بررسی دیدگاه ها نسبت به وضعیت محیط آموزش بالینی، شامل "نحوه ارتباط و واكنش مربیان نسبت به دانشجویان"، "وجود فرصت های یادگیری در بیمارستان"، "حمایت از یادگیری دانشجویان در محیط بیمارستان" و "امكانات بیمارستان" بود كه بعد از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: محیط آموزش بالینی را 11 درصد دانشجویان در سطح ضعیف، 77 درصد در سطح متوسط و 12 درصد در سطح مطلوب و 50 درصد مربیان محیط آموزش بالینی را در سطح متوسط و 50 درصد در سطح مطلوب ارزیابی كردند. آزمون آماری حاكی از وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه های دو گروه در زمینه وضعیت محیط آموزش بالینی بود (P=0.001). علاوه بر دیدگاه كلی، سه بعد "ارتباط و واكنش مربیان نسبت به دانشجویان"، "وجود فرصت های یادگیری" و "حمایت از یادگیری دانشجویان" را نیز مربیان به طور معنی داری، مطلوب تر ارزیابی كردند (P=0.001).نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود تفاوت در دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری نسبت به وضعیت محیط آموزش بالینی می باشد كه حایز اهمیت است. شناسایی این تفاوت ها می تواند منجر به شناسایی مشكلات كلیدی آموزش بالینی شود و با توجه به آنها می توان راهكارهای مناسبی را جهت افزایش اثر بخشی آموزش بالینی به كار گرفت.
كلید واژه: دیدگاه، دانشجوی پرستاری، مربی پرستاری، محیط آموزش بالینی

لینک کمکی