فایل word بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد علل انتخاب رشته پزشكي و شناخت از آينده شغلي در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران: برخورد دو رويكرد كمي و كيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد علل انتخاب رشته پزشكي و شناخت از آينده شغلي در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران: برخورد دو رويكرد كمي و كيفي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد علل انتخاب رشته پزشكي و شناخت از آينده شغلي در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران: برخورد دو رويكرد كمي و كيفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد علل انتخاب رشته پزشكي و شناخت از آينده شغلي در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران: برخورد دو رويكرد كمي و كيفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد علل انتخاب رشته پزشكي و شناخت از آينده شغلي در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران: برخورد دو رويكرد كمي و كيفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

تعداد صفحات :13

زمینه: به نظر می رسد انتخاب رشته پزشكی در بسیاری از داوطلبین تحت تاثیر فشارهای اطرافیان و كمتر از روی شناخت و علاقه به این رشته صورت می گیرد.هدف: این مطالعه با هدف تعیین وضعیت پذیرش دانشجوی پزشكی از نظر علل انتخاب رشته پزشكی و نیز شناخت آنان از آینده شغلی پزشكان بوده است. این بررسی با رویكرد كیفی و كمی صورت گرفته است تا بتوان نتایج این دو را با هم قیاس كرد.روش كار: بخش كیفی مطالعه شامل دو بحث متمركز گروهی در كارورزان و یك بحث متمركز گروهی در دانشجویان سال اول پزشكی بود. در بخش كمی علل انتخاب رشته پزشكی مورد بررسی قرار گرفته و طی آن میزان شناخت دانشجویان و متقاضیان رشته پزشكی از آینده شغلی یك پزشك تعیین شده است. 33 نفر از دانشجویان پزشكی سال اول، 107 نفر از دانشجویان سال ششم در دوره كارورزی و 88 نفر از متقاضیان رشته پزشكی پس از آزمون ورودی پزشكی با استفاده از نمونه گیری آسان و پی در پی، پرسشنامه مطالعه كمی را تكمیل نمودند.یافته ها: در بخش كیفی همه توافق داشتند كه خود فرد خیلی در این مورد تصمیم گیرنده نیست و تقریبا همه دانشجویان، منزلت پزشك در جامعه و مورد توجه بودن رشته پزشكی را دلایل اصلی انتخاب رشته پزشكی عنوان كردند. در بخش كمی مطالعه، علاقه علمی در 42 درصد، نقش پزشك در ارتقای سلامت مردم در 21 درصد، درآمد مالی در 14.3 درصد، منزلت پزشك در جامعه در 13 درصد و فشار اطرافیان در 1 درصد موارد، اولین علت انتخاب رشته پزشكی ذكر شده است. در مقابل، شركت كنندگان در بخش كیفی مطالعه، وضعیت شغلی پزشكان عمومی را مناسب نمی دانستند و برخی از آنان امكان ادامه تحصیل در رشته پزشكی را مشكل تر از سایر رشته ها ذكر می كردند. شركت كنندگان آینده شغلی پزشكان عمومی را در مقایسه با سایر رشته ها ناعادلانه تلقی نموده و برخی از آنان ادامه تحصیل در رشته پزشكی را مشكل تر از سایر رشته ها ارزیابی كردند. از طرفی در بخش كمی مطالعه مشخص شد با بالاتر رفتن سن شركت كنندگان، ارزیابی آنان از آینده شغلی پزشكی به صورت معنی داری تغییر می كند، به این صورت كه با بالاتر رفتن سن امكان ادامه تحصیل و یافتن شغل با درآمد مناسب و در مكان مناسب مشكل تر از سایر رشته ها تعیین شد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشانگر آن است كه شناخت بسیاری از دانشجویان به هنگام انتخاب رشته پزشكی ناكامل است و تحت تاثیر عواملی چون فشار اطرافیان یا مقام و منزلت پزشكی در جامعه می باشد. این موارد هر چند در بخش كمی مطالعه آشكار نبودند ولی در بخش كیفی، تمام شركت كنندگان بر آنها تاكید داشتند. این موضوع نشانگر اهمیت مطالعات كیفی با مطالعاتی است كه از تركیب توام روش های كمی و كیفی استفاده می كنند. از طرفی به نظر می رسد با بالا رفتن سن، دانشجویان شناخت كامل تری نسبت به آینده شغلی پیدا می كنند. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهاد می گردد، اصلاح روند گزینش دانشجو به شكلی باشد كه تنها به معیارهای علمی اكتفا نگردد و خصوصیات فراشناختی مناسب برای دانشجویان نیز به عنوان راه حل این موضوع مد نظر قرار گیرد.
كلید واژه: دانشجوی پزشكی، انتخاب رشته، رشته پزشكی، نظرات

لینک کمکی