فایل word بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در يونجه بذري (.Medicago sativa L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در يونجه بذري (.Medicago sativa L) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در يونجه بذري (.Medicago sativa L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در يونجه بذري (.Medicago sativa L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در يونجه بذري (.Medicago sativa L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :20

این آزمایش به منظور بررسی مبارزه با علف های هرز مزارع یونجه بذری به صورت كرت های نواری خرد شده در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار به مدت سه سال از 1379 تا 1382 در صفی آباد دزفول اجرا شد. تیمارها در سال 80-1379 عبارت بودند از: خاک ورزی به عنوان عامل عمودی در سه سطح شامل كاربرد كلتیواتور بیلچه ای، کلتیواتور بیلچه ای + غلطان در مرحله 30 سانتی متری یونجه و بعد از چین اختصاص به بذر و تیمار بدون خاک ورزی. مصرف علفكش به عنوان عامل افقی در پنج سطح شامل كاربرد بروموكسی نیل به میزان 2 لیتر در هكتار در مرحله دو برگی یونجه + متری بوزین به میزان 0.5 كیلوگرم درهكتار بعد از چین اختصاص به بذر، بنتازون به میزان 2 لیتردر هكتار در مرحله شش برگی یونجه + متری بوزین به میزان 0.75 كیلوگرم در هكتار بعد از چین اختصاص به بذر، بنتازون به میزان 2 لیتر در هكتار در مرحله شش برگی یونجه + بنتازون به میزان 3 لیتر در هكتار بعد از چین اختصاص به بذر و شاهدهای بدون و با علف هرز بود. در سال های 81-1380 و 82-1381، تیمارها بعد از چین اختصاص به بذر اعمال شدند و عبارت بودند از خاک ورزی مانند تیمارهای یاد شده و كاربرد علفكش ها شامل متری بوزین به ترتیب به مـیزان 0.5 . و 0.75 . كیلوگرم در هكتار، بنتازون به میزان 3 لیتر در هكتار و شاهدهای بدون و با علف هرز. در سال 80-1379، تعداد كل علف های هرز برگ پهن به وسیله بروموكسی نیل + متری بوزین، بنتازون + متری بوزین و بنتازون + بنتازون به ترتیب 77، 81 و 56 درصد و به وسیله كلتیواتور بیلچه ای و غلطان + بیلچه ای هر یك 59 درصد كاهش یافت. در سال 81-1380، مجموع تعداد علف های هرز به وسیله تیمارهای متری بوزین و بنتازون به ترتیب 83 ، 95 و 83 درصد و در سال 82-1381، به ترتیب 68 ، 87 و 65 درصد كاهش یافت. كاربردتیمارهای متری بوزین به ترتیب 51 و 11 درصد، بنتازون 83 درصد و شاهد بدون علف هرز 37 درصدباعث افزایش عملكرد بذر یونجه شدند.
كلید واژه: یونجه، خاک ورزی، كلتیواتور بیلچه ای، كلتیواتور غلطان، علفكش ها، مدیریت تلفیقی، عملکرد بذر

لینک کمکی