فایل word بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه ژنوثيپ هاي جو در مناطق سردسير ديم كشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه ژنوثيپ هاي جو در مناطق سردسير ديم كشور دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه ژنوثيپ هاي جو در مناطق سردسير ديم كشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه ژنوثيپ هاي جو در مناطق سردسير ديم كشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه ژنوثيپ هاي جو در مناطق سردسير ديم كشور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :21

به منظور انتخاب و معرفی ارقام سازگار و پرمحصول جو برای مناطق سردسیر دیم كشور، آزمایش های منطقه ای در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با 24 ژنوتیپ (با شاهد سهند) در ایستگاه های مراغه، اردیبل و زنجان، و با 22 ژنوتیپ از 24 ژنوتیپ در مکان های مراغه، اردیبل، كرمانشاه، كردستان، شیروان و زنجان اجرا شد. آزمایش ها در چهار تكرار و به مدت سه سال زراعی (1383-1381) اجرا شدند. پس از تجزیه واریانس ساده عملکرد دانه در هر محیط و تجزیه واریانس مركب در مكان های مختلف، آزمون یكنواختی واریانس اشتباه های آزمایشی در مكان ها انجام شد. پس از اطمینان از یكنواختی واریانس خطاهای آزمایشی تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه برای كل مناطق و سال ها، یک بار با 22 ژنوتیپ در تمام مناطق و دوباره با 24 ژنوتیپ فقط در مناطق مراغه، اردیبل و زنجان انجام شد. نتایج هر دو تجزیه به طور جداگانه نشان دادکه تمام اثرهای اصلی و متقابل در سطح احتمال یك درصد معنی دار بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مركب عملكرد دانه در مكان های مختلف به طور مستقل از هم نشان دادکه بین ژنوتیپ ها اختلاف معنی دار در سطح احتمال یك درصد وجود داشت. در تمامی مناطق مورد بررسی دو ژنوتیپ به شماره های سه Alpha/Gumhuriyet//Sonja)) و 5 ((CWB 117-77-5-9-5 CK-3-2 از هر دو آزمایش 22 و24 ژنوتیپی و ژنوتیپ شماره 9 ((Antares/Ky36-1294//SlrIcbh-0383-0AP-0AP-0AP-8AP-0AP از بررسی 24 ژنوتیپی جزء ژنوتیپ های پرمحصول بودند. برای تعیین پایداری عملكرد دانه از روش های واریانس درون مكانی، ضریب تغییرات محیطی، كلاستر و رتبه ای (Rank) استفاده شد. روش رتبه بندی، پایداری عملكرد ژنوتیپ های شماره 3 و 5 (از آزمایش 22 و 24 ژنوتیپی) و لاین شماره 9 (ازبررسی 24 ژنوتیپی) را تایید کرد. پایداری عملكرد ژنوتیپ شماره 5 نیز با روش ضریب تغییرات محیطی و واریانس درون مكانی تایید شد. روش كلاستر ژنوتیپ های با پایداری عملكرد در روش های قبلی را به اضافه لاین شماره 4 در كلاس شاهد سهند قرار داد، لذا پایداری ژنوتیپ های فوق مورد تایید قرار گرفت. از نظر عملكرد دانه هر چهار ژنوتیپ یاد شده بالاتر و یا در حد شاهد (سهند) بودند.
كلید واژه: جو، سازگاری، پایداری، عملكرد دانه، سردسیر، دیم

لینک کمکی