فایل word ارزيابي جدايه هايي از جنس Trichoderma براي كنترل بيولوژيكي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه گندم در اثر Bipolaris spicifera (Bainier) Subram

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ارزيابي جدايه هايي از جنس Trichoderma براي كنترل بيولوژيكي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه گندم در اثر Bipolaris spicifera (Bainier) Subram دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزيابي جدايه هايي از جنس Trichoderma براي كنترل بيولوژيكي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه گندم در اثر Bipolaris spicifera (Bainier) Subram  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزيابي جدايه هايي از جنس Trichoderma براي كنترل بيولوژيكي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه گندم در اثر Bipolaris spicifera (Bainier) Subram،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارزيابي جدايه هايي از جنس Trichoderma براي كنترل بيولوژيكي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه گندم در اثر Bipolaris spicifera (Bainier) Subram :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :18

چهار جدایه Trichoderma harzianum M ، T. harzianum T39 ، T. viride (MO) و T. virens DAR74290 برای كنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم كه عامل آن قارچ Bipolaris spicifera است مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش های مربوط به كشت متقابل، درصد كاهش رشد قارچ عامل بیماری با جدایه های تریكودرمای فوق به ترتیب 53.39، 37.37 33.11 و 40.40 درصد بود. مواد فرار قارچ های فوق توانست به ترتیب 71.5، 52، 66.5 و 5.64 درصد از رشد قارچ عامل بیماری جلوگیری کند. در آزمایش های گلخانه ای در تیماری كه قارچ T. viride (MO) به كار رفته بود میانگین درصد آلودگی بوته ها و شدت آلودگی ریشه به ترتیب صفر و 1.21 بود كه از سایر گونه های تریكودرما مورد آزمایش بهتر توانست بیماری را كنترل کند (P<0.01) . در شرایط مزرعه (میکروپلات) شدت آلودگی در تیمارهائی که تریکودرمین، T. viride و T. harzianum به کار رفته بود بین 0.74 تا 1.63 متغیر بود، در صورتی که در تیمار شاهد آلوده شدت آلودگی 3.07 تعیین شد. جدایه های مورد آزمایش توانستند شدت آلودگی ریشه و درصدآلودگی طوقه را کاهش دهند و اثر آن ها با سم بنومیل تفاوت معنی دار نداشت.
كلید واژه: گندم، جدایه های Trichoderma، قارچ های خاکری، کنترل بیولوزیکی

لینک کمکی