فایل word تجزيه پايداري عملكرد و وزن صد دانه در ژنوتيپ هاي نخود تيپ دسي در شرايط ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تجزيه پايداري عملكرد و وزن صد دانه در ژنوتيپ هاي نخود تيپ دسي در شرايط ديم دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تجزيه پايداري عملكرد و وزن صد دانه در ژنوتيپ هاي نخود تيپ دسي در شرايط ديم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تجزيه پايداري عملكرد و وزن صد دانه در ژنوتيپ هاي نخود تيپ دسي در شرايط ديم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تجزيه پايداري عملكرد و وزن صد دانه در ژنوتيپ هاي نخود تيپ دسي در شرايط ديم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :18

در این تحقیق كه به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین پایداری عملكرد و وزن صد دانه نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم دراستان كردستان اجراء شد، هفت ژنوتیپ و لاین نخود تیپ دسی به علاوه رقم شاهد (پیروز) در سه ایستگاه تحقیقاتی (گریزه، خركه و قاملو) به مدت سه سال (1380 تا 1382) در طرح بلوك های كامل تصادفی با چهار تكرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس آزمون بارتلت متجانس بودن واریانس خطاها در آزمایش های جداگانه مورد تایید قرار گرفت. برای مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط تجزیه واریانس مرکب و برای تعیین ثبات عملکرد و وزن صد دانه در محیط های مختلف تجزیه پایداری انجام شد. براساس نتایج تجزیه واریانس، بین میانگین محیط ها و میانگین ژنوتیپ ها تفاوت معنی دار وجود داشت. معنی دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ× محیط برای صفات مورد نظر نشان داد که واکنش تعدادی از ژنوتیپ ها در برخی از محیط ها متفاوت بوده است. براساس آماره های پایداری (Pi ،bi ،S2di وCV%)، ژنوتیپ ICCV 91006 برتر و پایدارتر از سایر لاین ها بود و برای کاشت در مناطق دیم استان كردستان قابل توصیه است.
كلید واژه: نخود تیپ دسی، اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط، پایداری عملکرد

لینک کمکی