فایل word بررسي اثر بردو باخت و جهت گيري هدفي بر ميزان احساس خودکارآمدي در فوتباليست هاي ليگ کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي اثر بردو باخت و جهت گيري هدفي بر ميزان احساس خودکارآمدي در فوتباليست هاي ليگ کشور دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي اثر بردو باخت و جهت گيري هدفي بر ميزان احساس خودکارآمدي در فوتباليست هاي ليگ کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي اثر بردو باخت و جهت گيري هدفي بر ميزان احساس خودکارآمدي در فوتباليست هاي ليگ کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي اثر بردو باخت و جهت گيري هدفي بر ميزان احساس خودکارآمدي در فوتباليست هاي ليگ کشور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :12

هدف ایــن پژوهش، بررسی اثر برد و باخـت با توجه به جهت گیری هدفی (وظیفه مدار و خودمدار) بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست های لیگ كشور (دسته اول و برتر) است . بدین منظور 60 آزمودنی به طور تصادفی تحت عنوان حجم نمونه در جامعه آماری تیم های شركت كننده در لیگ دسته اول و برتر كشور شركت كردند. آزمودنی ها قبل و بعد از مسابقه به پرسشنامه احساس خودکارآمدی بندورا و پرسشنامه های وظیفه مداری و خودمداری در ورزش پاسخ دادند. پس از استخراج یافته ها و تنظیم جداول توزیع فراوانی ، به بررسی و مقایسه داده های حاصله بانورم مندرج پرسشنامه، به ارزیابی میزان احساس خودکارآمدی آزمودنی ها پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد میزان احساس خودکارآمدی وظیفه مداران بعد از برد به صورت معنی داری افزایش یافته است (P=0.00)، همچنین بعد از باخت كاهش معنی داری مشاهده شد (P=0.00). در همین مورد احساس خودکارآمدی در خودمداران پس از باخت كاهش معنی دار (P=0.00) و پس از برد افزایش معنی داری (P=0.00) را نشان داد. بین میانگین های مقادیر احساس خودکارآمدی در دو گروه وظیفه مدار بعد از برد (P=0.14) و نیز بعد از باخت(P=0.77) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
كلید واژه: خودکارآمدی، وظیفه مدار، خودمدار، لیگ کشور

لینک کمکی