فایل word بررسي و مقايسه ترکيب بدني و برخي عوامل جسماني در کشتي گيران زبده با افراد غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي و مقايسه ترکيب بدني و برخي عوامل جسماني در کشتي گيران زبده با افراد غير ورزشکار دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي و مقايسه ترکيب بدني و برخي عوامل جسماني در کشتي گيران زبده با افراد غير ورزشکار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي و مقايسه ترکيب بدني و برخي عوامل جسماني در کشتي گيران زبده با افراد غير ورزشکار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي و مقايسه ترکيب بدني و برخي عوامل جسماني در کشتي گيران زبده با افراد غير ورزشکار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :13

هدف از این بررسی مقایسه عوامل جسمانی و ترکیب بدنی کشتی گیران زبده با افراد غیرورزشکار است. بدین منظور30 نفردر دوگروه تحت عنوان حجم نمونه از جامعه آماری کشتی گیران زبده و افراد غیرورزشکار انتخاب شدند. میانگین سن، قد و وزن در کشتی گیران زبده شامل 1.9 ± 21.5 سال و 7.0 ± 22.7 سانتی متر و14 ± 75.53 کیلوگرم و همین مقادیر در افراد غیرورزشکار برابر با 1.7 ±22.7 سال، 5.5 ± 175.2 سانتی متر و 9.9±73.5 کیلوگرم بود. در این تحقیق درصد چربی، وزن بدون چربی و شاخص توده بدنی و آزمون های جسمانی قدرت، سرعت و چابکی ارزیابی شدند.درصد چربی بدن (P=0.006) قدرت (P=0.002)، سرعت (P=0.000) و چابکی (P=0.000) کشتی گیران با افراد غیرورزشکار به صورت معنی داری تفاوت داشت. با این حال در مقادیر توده بدون چربی (P=0.054) و شاخص توده بدنی (P=0.24) تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد، همچنین در بررسی رابطه بین درصد چربی با سرعت r=0.62) ، (P=0.013،چابکی با سرعت (P=0.003, r=0.70)، و قد با چابکی (P=0.003 r=-0.53) ،همبستگی معنی داری مشاهده نشد.
كلید واژه: ترکیب بدنی، وزن بدون چربی، کشتی گیر زبده، فرد غیر ورزشکار

لینک کمکی