فایل word بررسي تاثير انجام حركات چي كونگ بر ميزان ترشح و pH بزاق و SIgA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word بررسي تاثير انجام حركات چي كونگ بر ميزان ترشح و pH بزاق و SIgA دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي تاثير انجام حركات چي كونگ بر ميزان ترشح و pH بزاق و SIgA کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تاثير انجام حركات چي كونگ بر ميزان ترشح و pH بزاق و SIgA،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي تاثير انجام حركات چي كونگ بر ميزان ترشح و pH بزاق و SIgA :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: چی كونگ از ورزش های باستانی چینی است كه شامل مدیتیشن، حركات آرام بدنی و تنفس می شود. از طرفی بزاق به عنوان یكی از مایعات ترشحی بدن، علاوه بر آن كه از سدهای دفاعی بدن به شمار رفته و دارای تركیبات دفاعی موثری می باشد، برای حفظ سلامت ساختارهای مختلف داخل دهان و كاهش پوسیدگی ها ضروری است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر انجام حركات چی كونگ بر میزان ترشح بزاق، pH بزاق و SIgA آن انجام شد.روش بررسی: 23 نفر انسان سالم 20- 24 سال در این مطالعه مداخله ای قبل و بعد شركت كردند. این افراد با هدف افزایش انرژی شش ها و كلیه ها به مدت 6 ماه از ابتدای پاییز 1383 تا انتهای زمستان 1384 تحت نظر مربی مجرب به انجام حركات چی كونگ به مدت 30 دقیقه در روز پرداختند. بزاق غیرتحریكی افراد در 2 مرحله، یكی قبل از شروع انجام حركات (بهار 1383) و دیگری بعد از انجام حركات (بهار 1384) هر هفته در روزهای سه شنبه جمع آوری شد. همچنین pH بزاق هر هفته هم زمان با اندازه گیری مقدار بزاق غیرتحریكی، اندازه گیری شد. مقدار SIgA بزاق نیز براساس اندازه گیری مقدار آن در آخرین مرحله جمع آوری بزاق غیرتحریكی با استفاده از روش Elisa در انتهای هر دو بهار سنجیده شد. یافته ها: براساس نتایج مطالعه حاضر، اختلاف معنی دار بین مقدار بزاق و مقدار SIgA بزاق در قبل و بعد از انجام حركات چی كونگ دیده شد (p<0.01)، ولی بین مقدار pH بزاق در قبل و بعد از انجام حركات چی كونگ اختلاف معنی دار نبود.نتیجه گیری: این نتایج نشان داد كه انجام حركات چی كونگ به مدت 6 ماه موجب افزایش مقدار بزاق غیرتحریكی و مقدار SIgA بزاق می شود.
كلید واژه: چی كونگ، بزاق غیرتحریكی، SIgA

لینک کمکی