فایل word تاثير تراکم و آرايش کاشت بر روند‌ رشد‌ و عملکرد‌ ذرت تحت شرايط رقابت با سلمه تره (.Chenopodium album L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تاثير تراکم و آرايش کاشت بر روند‌ رشد‌ و عملکرد‌ ذرت تحت شرايط رقابت با سلمه تره (.Chenopodium album L) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثير تراکم و آرايش کاشت بر روند‌ رشد‌ و عملکرد‌ ذرت تحت شرايط رقابت با سلمه تره (.Chenopodium album L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثير تراکم و آرايش کاشت بر روند‌ رشد‌ و عملکرد‌ ذرت تحت شرايط رقابت با سلمه تره (.Chenopodium album L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثير تراکم و آرايش کاشت بر روند‌ رشد‌ و عملکرد‌ ذرت تحت شرايط رقابت با سلمه تره (.Chenopodium album L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :13

تراکم و آرایش کاشت دو عامل اساسی برای تغییر آرایش فضایی اندامهای هوایی و در نهایت کاهش توانایی تداخل علفهای هرز با گیاه زراعی هستند. تاثیر تراکم وآرایش کاشت ذرت (Zea mays L.) بر روند رشد و شاخصهای فیزیولوژیکی این گیاه در تراکمهای مختلف سلمه تره در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1383 مورد بررسی قرار گرفت. عامل اول یعنی تراکم کاشت شامل 70 و 105 هزار بوته در هکتار، عامل دوم آرایش کاشت شامل کشت به صورت یک ردیفه و دو ردیفه و عامل سوم تراکمهای علف هرز سلمه تره در چهار سطح صفر، 5، 10 و 15 بوته در متر طولی ردیف بود. نتایج این بررسی کاهش چشمگیر شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه ذرت را در شرایط حضور سلمه تره در تراكمها و آرایشهای كاشت مختلف ذرت نشان داد. تراکم بیشتر ذرت در شرایط حضور و عدم حضور سلمه تره باعث افزایش سطح برگ، برتری تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه نسبت به تراكم كمتر شد. آرایش کاشت دو ردیفه ذرت نیز باعث افزایش سطح برگ، تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول ذرت نسبت به آرایش کاشت تک ردیفه شد، هر چند كه اثر آن به اندازه تاثیر تراكم نبود.
كلید واژه: آرایش کاشت، تراکم، رقابت، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، ماده خشک

لینک کمکی