فایل word بررسي مقاومت به شوري و خشكي چهار رقم، جو (.Hordeum vulgaris L) در مرحله جوانه زني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي مقاومت به شوري و خشكي چهار رقم، جو (.Hordeum vulgaris L) در مرحله جوانه زني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي مقاومت به شوري و خشكي چهار رقم، جو (.Hordeum vulgaris L) در مرحله جوانه زني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي مقاومت به شوري و خشكي چهار رقم، جو (.Hordeum vulgaris L) در مرحله جوانه زني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي مقاومت به شوري و خشكي چهار رقم، جو (.Hordeum vulgaris L) در مرحله جوانه زني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :12

شوری و خشكی دو استرس فزآینده در خاك های منطقه بوده و یكی از راههای مقابله با آن انتخاب ارقام مقاوم است. به منظور بررسی مقاومت به شوری وخشكی ارقام جو (Hordeum vulgaris)، چهار رقم رایج سهند، ماكویی، نقده وCB ، مورد مطالعه قرار گرفت. سطوح شوری 5، 10، 15 و 20 گرم در لیتر NaCl و سطوح خشكی 100،50،25و 150 گرم در لیتر گلوكز بودند. با توجه به نتایج حاصل، از بین ارقام، سهند با بالاترین میانگین در صد جوانه زنی 80% در سطح 20 گرم در لیتر شوری و 87% در سطح 150 گرم خشكی به عنوان رقم مقاوم و CB با پایین ترین میانگین در صد جوانه زنی 27% در سطح20 گرم در لیترشوری و 34% در سطح 150گرم خشكی به عنوان رقم حساس برای انجام مراحل بعدی كار انتخاب شد. دو رقم بالا تحت تنش خشكی بر حسب ظرفیت مزرعه در سطوح آزمایشی .F.C و .1.2F.C و.1.4F.C كاشته شدند. قند های محلول و پرولین ساقه و ریشه در سطح F.C.1/4، اختلاف معنی دار داشته و در حالت كلی در رقم سهند تحت شرایط خشكی مقادیر پرولین ساقه و ریشه بسیار بیشتر از رقم CB بوده در مقابل تولید قند های محلول رقم CB بالا بود. در بررسی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز بر اساس مقدار نشاسته تجزیه شده در گیاهچه های چهار روزه دو رقم فوق تحت شوری و خشكی اختلاف معنی دار بوده و عملكرد رقم سهند تقریبا دو برابر آن در CB بود. اعمال تنش های خشكی و شوری به ترتیب در سطوح 50 و 100 گرم در لیترگلوكز و 7 و14 گرم در لیتر NaCl به بذور در حال جوانه زنی منجر به تغییر در الگوی الكتروفورزی باند های 3،1 و 7 (62.7، 43.35 و 26.68 كیلو دالتون ) پروتئین های قسمت بذری شد. بطوریكه عمده تفاوت ها در حضور یا عدم حضور باندها در محدوده 43.35 تا 62.7 كیلو دالتونی در سطح تیمارها بود كه در این محدوده آنزیم های آلفا آمیلازی قرار می گیرند.اختلاف اصلی دو رقم در نمونه های شاهد و 7 گرم در لیتر NaCl بود. این تفاوت می تواند بیانگر اختلاف معنی دار دو رقم در مرحله جوانه زنی باشد.
كلید واژه: جو، تنش خشكی، شوری، پرولین، قند محلول، آلفا-آمیلاز، الكترو فورز

لینک کمکی