فایل word مقايسه كارآيي برخي روش هاي زمين آماري براي پيش بيني پراكنش مكاني شوري خاك، مطالعه موردي دشت اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقايسه كارآيي برخي روش هاي زمين آماري براي پيش بيني پراكنش مكاني شوري خاك، مطالعه موردي دشت اروميه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه كارآيي برخي روش هاي زمين آماري براي پيش بيني پراكنش مكاني شوري خاك، مطالعه موردي دشت اروميه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه كارآيي برخي روش هاي زمين آماري براي پيش بيني پراكنش مكاني شوري خاك، مطالعه موردي دشت اروميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه كارآيي برخي روش هاي زمين آماري براي پيش بيني پراكنش مكاني شوري خاك، مطالعه موردي دشت اروميه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :12

درصد قابل توجهی از زمین های تحت آبیاری جهان در مناطق خشك و نیمه خشك دنیا واقع شده است که در این مناطق، غالب خاك ها حاوی مقدار زیادی نمک است. آبیاری این اراضی باعث انتقال نمك به ناحیه رشد ریشه شده و در نتیجه باعث افزایش فشار اسمزی و كاهش جذب عناصر غذایی گیاه و كاهش محصول می شود. در ایران نیز شوری از مهمترین مشكلات كشاورزی است. پیش بینی میزان شوری در نقاط نمونه برداری نشده با استفاده از تعداد معدودی نقاط اندازه گیری شده و تهیه نقشه پراكنش شوری برای برنامه ریزی اصلاح خاك از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی و تحلیل تغییرات مكانی شوری خاک به عنوان یكی از جنبه های تخریب خاك، مقایسه روش های مختلف زمین آماری در برآورد آن و تهیه نقشه پراكنش مكانی شوری خاک انجام شده است. برای برآورد شوری خاك در نقاط نمونه برداری نشده، از روش های كریگینك،كوكریگینك و میانگین متحرك وزندار در محیط GIS استفاده شده است. در این رابطه برای ارزیابی روش ها، روش ارزیابی تقاطعی با کمک دو پارامتر آماریMAE و MBE استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد كه روش كریگینگ با ضریب همبستگی 0.98 و نیم تغییر نمای مدل گوسی از دقت بالایی برای برآورد مقادیر شوری در نقاط فاقد اطلاعات برخوردار است. خطای برآورد این روش 1.31 و انحراف آن -0.34 دسی زیمنس برمتر بدست آمده است.
كلید واژه: پراكنش مكانی، روش های زمین آماری،سیستم اطلاعات جغرافیایی، شوری، كریگینگ

لینک کمکی