فایل word شيوع سندرم متابوليك بر اساس تعريف جديد IDF و همخواني آن با تعاريف ATPIII و WHO در مطالعه قند و ليپيد تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word شيوع سندرم متابوليك بر اساس تعريف جديد IDF و همخواني آن با تعاريف ATPIII و WHO در مطالعه قند و ليپيد تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word شيوع سندرم متابوليك بر اساس تعريف جديد IDF و همخواني آن با تعاريف ATPIII و WHO در مطالعه قند و ليپيد تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word شيوع سندرم متابوليك بر اساس تعريف جديد IDF و همخواني آن با تعاريف ATPIII و WHO در مطالعه قند و ليپيد تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word شيوع سندرم متابوليك بر اساس تعريف جديد IDF و همخواني آن با تعاريف ATPIII و WHO در مطالعه قند و ليپيد تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)

تعداد صفحات :12

مقدمه: سندرم متابولیك توسط تعاریف مختلف بیان شده است. اخیرا در آپریل سال 2005، فدراسیون بین المللی دیابت (IDF) تعریف جدیدی از سندرم متابولیك را بر پایه دو تعریف قبلی WHO و ATPIII بیان كرده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع سندرم متابولیك بر اساس این تعاریف و تعیین میزان هم خوانی تعریف IDF با معیارهای ATPIII و WHO طراحی شده است. روش ها: مطالعه حاضر یك مطالعه مقطعی است كه در آن 10368 مرد و زن بالای 20 سال شركت كننده در فاز اول مطالعه قند و لیپید تهران بررسی شدند. شیوع سندرم متابولیك بر اساس هر یك از سه تعریف محاسبه گردید. میزان هم خوانی تعاریف مختلف سندرم متابولیك با استفاده از تست كاپا محاسبه گردید. یافته ها: شیوع سندرم متابولیك (فاصله اطمینان 95%) بر اساس تعاریفIDF ، ATPIII و WHO به ترتیب ,%32.1 (31.2-33.0) %33.2 (32.3-34.1)، %32.1 (32.1-33.0) و %18.4 (17.6-19.2) بود. حساسیت، ویژگی و هم خوانی تعریف IDF به ترتیب با تعریف ATPIII 91%، 89% و 66.3±0.01 و با تعریف %77، %73 WHO و 39.5±0.01 بود. نتیجه گیری: در بالغین ایرانی تعریف IDF جهت تشخیص سندرم متابولیك هم خوانی بالا با تعریف ATPIII و هم خوانی ضعیف با معیار WHO دارد.
كلید واژه: سندرم متابولیك، شیوع، هم خوانی، كاپا

لینک کمکی